Akce školy

Školní výlet Planetárium

14.6.2022
Cílem našeho školního výletu bylo letos Planetárium v Ostravě. Po úvodní krátké přednášce viděly děti sférický film Kouzelný glóbus. Poté jsme se vydali na interaktivní prohlídku expozic planetária. 
GALERIE Výlet

Den dětí

14.6.2022
Ke Dni dětí jsme pro žáky připravili program pod názvem Den prevence – první pomoc a bezpečnost v dopravě. Cílem této akce bylo motivovat žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, toleranci a komunikaci mezi sebou navzájem. Žáci byli rozděleni do skupin, procházeli jednotlivými stanovišti, na kterých si vyzkoušeli základní postupy první pomoci jako např. přivolání pomoci, čísla tísňového volání, zastavení krvácení, fixování zlomeniny, ošetření odřeniny, používání trojcípého šátku, polohování a přenášení raněného. Na figuríně si mohli zopakovat umělé dýchání a nepřímou masáž srdce. Vyplňovali pracovní listy, ve kterých se zamýšleli nad správným chováním chodce a cyklisty v silničním provozu a připomněli si názvy některých dopravních značek. Na závěr všichni žáci obdrželi čokoládovou medaili.   
GALERIE Den dětí

Tělocvik s trenérem

2.6.2022
Příjemným zpestřením hodin tělocviku byl trénink s panem Kamilem Lubojackým a výbornými běžci Vojtou a Markem.
 
GALERIE trénink

MacDonald cup - fotbalový turnaj

20.5.2022
Žáci a žákyně ze 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili fotbalového turnaje MacDonald cup v Jablunkově. Celkem bylo v této kategorii přihlášeno 8 družstev z okolí Jablunkova a Třince. Po ukrutném boji se naši žáci a žákyně probojovali do finále. Ve velmi vyrovnaném zápase, který skončil se skóre 2:3 se kluci a holky z Písečné umístili na 2. místě, což bylo v silné konkurenci vynikající umístění. 
Gratulujeme!!!

Velký svět techniky

11.5.2022
Společně jsme navštívili Velký svět techniky v Ostravě. Žáci si prohlédli vystavené exponáty, prakticky si vyzkoušeli různá zařízení. Pro děti zde byly také připraveny výukové lekce na téma Ínávorfiš a Stavíme město. 

Děti si povídaly s paní architektkou o tom, jak se stavěla města dříve a v současnosti, jakému účelu slouží různé budovy. Děti se velmi aktivně zapojily do této diskuze a bylo vidět, že už toho hodně o světě kolem sebe vědí.

Na závěr dostaly čistou mapu města a vytvořily skupiny. Byly to skupiny architektů – volnočasových aktivit, úředních budov, společenských budov, mostů nebo také obytných domů. Každá skupina pak na základě vědomostí nabytých rozhovorem s architektkou umístily obrázky budov do slepé mapy a poté si svou volbu musely obhájit.

V Ínávorfiš se žáci seznámili s historií utajování zpráv a s různými druhy šifrování založenými na matematických dovednostech. Zábavnou formou se učily kódovat i prolomit tajemství různých šifer a zamyslely se nad zajištěním bezpečnosti přenosu informací z pohledu historického i současného.   

Odměnou byl dobrý pocit z dobře vykonané práce. . 
 
GALERIE Ostrava

Návštěva ZŠ Písek

11.5.2022
V pátek navštívili žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Písek. Prohlédli si školu a s dětmi ze ZŠ Písek  a ZŠ Bukovec si zahráli přátelské utkání ve vybíjené.
 
GALERIE ZŠ Písek

Zápis do 1. ročníku

12.4.2022
7. dubna proběhl zápis do 1. ročníku
 
GALERIE Zápis do 1. ročníku

Návštěva ZŠ Jablunkov

5.4.2022
V pátek 1. dubna navštívili žáci 4. a 5 ročníku ZŠ Jablunkov, kde pro ně byl připraven pestrý program i malé občerstvení. 
 
GALERIE ZŠ Jablunkov

MDŽ 2022

5.4.2022
Paní učitelky si s dětmi ZŠ připravily pro maminky, babičky i další ...... pěkný program k jejich svátku. 
GALERIE MDŽ 2022

Karneval

9.2.2022
 
GALERIE Karneval
Karneval


Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059