informace

Informace k nástupu do školy.
Prosím, pročtěte si harmonogram příchodů do školy. 
Dne 25. 5. 2020 přijdou děti s podepsaným čestným prohlášením s datem 25. 5. 2020. Jestliže jste odevzdali toto čestné prohlášení již dříve, nelze jej akceptovat, protože datum na tomto dokumentu musí být aktuální. Proto jsou v šatně školy připravené nové formuláře.
Děkujeme za pochopení.

Domácí úkoly na týden od 18. 5. - 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ
PONDĚLÍ

str. 82 - hláska a písmeno G
 • slova - guma - sv. modrá, glóbus - zelená, gáza - červená (vědí děti, co je gáza?), Hugo - tm. modrá, doga - hnědá, garáž - hnědá, Gusta - fialová
 • čtení na str. 82 - hlasité čtení, podtrhnout všechna jména, připomeňte si, proč jsou jména velkým písmenem.
 • čtení na str. 83 - Výstava
 • otázky k textu: Kde bude probíhat výstava fotografií zvířat z Afriky? Která zvířata na fotkách uvidíme? Co vidíme na fotkách goril? Které šelmy jsou na fotkách? Jak vypadá tygr a kde žije? Které zvíře je nejrychlejší na zemi?
 • čtení sloupečků
ÚTERÝ
str. 84 - ď, ť, ň - háček u těchto písmen vypadá jinak v tištěné a jinak v psací podobě, viz obrázek dole na str. 84
 • čtení textu
 • labuť mohou děti nakreslit z číslice 2 - někteří si možná vzpomenou, jak jsme labuť z dvojky nakreslili
 • číst barevné sloup
Procvičit čtení těchto hlásek lze v modrém slabikáři a to na straně 16. Jedná se již o krátké příběhy, které mají nějaký úvod, zápletku a vyvrcholení. Na straně 24 je dokonce krátký detektivní příběh. Doporučuji společné střídavé čtení, chvíli čte dítě, chvíli dospělý.

STŘEDA
str. 85 - vypracovat celou stránku podle zadání pod čarou
 • čtení U babičky v Dubňanech
 • čtení barevných sloupečků
ČTVRTEK
str.86 - dě, tě, ně - tohle je už malinko těžší učivo, háček se nepíše k souhlásce, ale nad samohlásku
Zde je nutný nácvik hlasitého čtení. Ideální je, když poprvé budete číst v tandemu. To znamená dospělý i dítě čtou společně současně stejný text. Dítě si upevní správné čtení. Podruhé může číst stejný text samostatně, ale pod přímým dohledem dospělého. Proto na čtvrtek zůstane jen tato strana, ale přečtená bude dvakrát.

Neobyčejný slabikář str. 3, opět lehce napínavý příběh se šťastným koncem. Čteme opět střídavě.

PÁTEK
str. 87 - V ovocném sadu - přečíst nahlas
 • doplnit slova k textu - kdo nechce psacím písmem, může hůlkovým
 • obrázek dle zadání pod čarou 
V písance č. 4 vynechte tyto stránky (kdo již napsal, nic se neděje, ale jedná se o dlouhé opisy a přepisy, necháváme do 2. ročníku) - str. 3, 5,7, 9, 11, 27, 33, 35

MATEMATIKA

PONDĚLÍ
str. 46 - seznámení s pavučinami - hledáme vztahy mezi čísly
Začínáme u 6 a 9 - vidíme, že od 6 uděláme 3 kroky dopředu a jsme u 9 - trojka má přidělenou červenou šipku, proto je také tato šipka vyznačena červeně a šipkou k 9. POZOR. Tuto zákonitost by děti měly objevit samy pozorováním a přijít na to.  Ptejte se, proč tam je ta červená šipka, jestli ji někde v zadání vidí, proč tam není dvojka a podobně. Pokračovat můžete libovolně, ale skončilo se u čísla 9 a odtud vedou čtyři směry - k (od) sedmičce, k desítce, k (od) šestce a opět od sedmičky. Šipky doplníte takto: od 9 k 10 doplníte žlutou 1 - šipka k 10, mezi 7 a 9 bude modrá 2 - šipka k 9 a dále postupujete stejně mezi ostatními čísly. 

Druhá pavučina je na podobném principu - známe hodnotu šipek a ty jsou dané, ale neznáme téměř žádné číslo, které je nutné doplnit do celé pavučiny. Červená je za 1 a tak od 6 přičítáme po jedné až skončíme u 8. K 6 směřuje šipka z prázdného políčka, jdeme tedy zpětně a ptáme se. Jaké číslo tam bylo, jestliže jsme přidali 1 a došli na šestku? Stáli jsme na 5. Opět platí, že by na to děti měly přijít samy a vy spíše dáváte návodné otázky, jakmile vidíte, že nevědí, kde začít.

cv. 2, 3, 4 a 5 není třeba vysvětlovat

V případě nejasností raději úlohu přeskočte, uděláme společně.

ÚTERÝ
str. 47 - cv. 1 - myslím si číslo (podle této úlohy lze vymýšlet spoustu těchto příkladů třeba cestou do obchodu, na procházce a podobně)
cv. 7 - známé cvičení s kostkami - tady přičítáme dvě čísla k již zadanému č. 5
cv. 8 - vypočítat příklad a políčko pod výsledkem vybarvit  - jestliže počítáte správně, vyjde na konci celého úkolu slovo

STŘEDA
47/9, 10 - pavučinky a dřívka
Na matika.in máte zadané procvičení pavučin a prosím, kontrolujte v liště vpravo "Moje domácí úkoly". Některé stále nejsou splněné. Jestli toto nestíháte, napište mi. 

ČTVRTEK
str. 48 - celou kromě cv. 5 - krychlové stavby uděláme ve škole

PÁTEK
str. 49 - opakování, celá strana
Domácí úkoly na týden od 4. 5. do 7. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ
PONDĚLÍ
Hláska a písmeno Ř
strana 68 - slova - Řehoř - sv. zelená, bříza - červená, řada - modrá, řeka - fialová, křeček - tmavě zelená, dřevo - hnědá, říjen - oranžová
čtení U řeky Ohře, str. 69 - Táta vaří - převyprávět vlastními slovy 

ÚTERÝ

str. 70, 71 - celé dle zadání
str. 70 - čtení s porozuměním
str. 71 - známá pohádka - dovyprávět, jak to bylo dál (ve škole bychom si zahráli krátké divadlo)

STŘEDA
Hláska a písmeno CH
str. 72 
slova - chata - hnědá, chobot - černá, chyba - tm. modrá, chudý - červená (pozor, chudý neznamená štíhlý, kdo je chudý, jak může být někdo nebo něco chudé - chudý - málo peněz, chudá nabídka v obchodě - malý výběr, ...), socha - oranžová, chlapec - sv. modrá, chůze - fialová
Ještě jedna věc - rozdíl mezi slovy chudý/chůdy, vědí vaše děti, znají?
str. 72 - doplnit barevně podle významu věty
str. 73 - čtení Naše chata - vybarvit obrázek podle textu

ČTVRTEK
str. 74 - Maminka
čtení textu, dokreslit "jaká je tvoje maminka"
str. 75 - celou podle zadání pod čarou
Písničku, která je dole bychom si určitě zazpívali. Můžete také. :-)

MATEMATIKA
PONDĚLÍ
str. 37 - celou, vynechte to, čemu nerozumíte. Jen poznačte v sešitě, která cvičení to jsou, vrátíme se k nim později.

ÚTERÝ
str. 38 - opakování učiva, vypracujte celou stranu
Parkety - součástí přílohy, kterou děti mají doma. Mohou si konkrétní parkety vystřihnout a nalepit. Je možné, že existuje více možností uložení. Zkuste nejdříve vyzkoušet všechny a pak jednu nalepit.

STŘEDA
str. 39 - opakování

ČTVRTEK
str. 40 - určujeme pořadí
vypracujte celou stranu včetně hry s dřívky (zápalky, špejle)

PRVOUKA
Lidské tělo - umět pojmenovat části lidského těla, prsty na rukou, ukázat na sobě

Sdělení

Od úterý 28. 4. 2020 budou v šatně školy opět k vyzvednutí nové pracovní sešity do matematiky - Matýsek. 

Domácí úkoly na období 27. 4. - 30. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ
PONDĚLÍ
stř. 64
Hláska a písmeno ž
Slova - Žeryk - hnědá, žába - světle zelená, žralok - tj. modrá, život - červená, želva - tmavě zelená, žula - černá, žena - růžová
Četba Ježek
Otázky: Co dělá ježek ve dne? Čím se živí? Co dělá, když se blíží nebezpečí?

ÚTERÝ
str. 65 - čtení Užovka, Žába
Vypracovat celou stranu dle zadání pod čarou.

STŘEDA
str. 66 - text Začíná jaro - převyprávět vlastními slovy, kdyby samy děti nevěděly jak na to, zkuste je navést pomocnými otázkami
Puzzle - barevně spojit slabiky

ČTVRTEK
Str. 67 - Kuličky- doplnit kuličky do pytlíčků ( můžete zavzpomínat na své dětství a vysvětlit princip hry v kuličky - kdo z vás to ještě zažil)
Báseň - nebudu nutit učení zpaměti, ale báseň má rytmus - zkuste vytleskat a najít slova, která se rýmují
Text u žlutého míčku - dle zadání

MATEMATIKA
Prosím, zkontrolujte si úkol na matika.in. Nedávám sem odkaz, protože jste již přihlášení. Je tam úkol ještě z minulého týdne a zatím vypracovala jen jedna žákyně. Nebudu proto zadávat nový úkol na tento týden.

PONDĚLÍ
str. 33/9, 10, 11, 12

ÚTERÝ
str. 34 - počítáme do 20 - prohlédnout si, jak lze číslo znázornit
str. 34/2, 3, 4

STŘEDA
str. 35/6, 8, 10

ČTVRTEK
str. 36/ 1, 2, 4
CV. 2 - u sousedů lze vypozorovat pravidlo, které vám neprozradím, každopádně platí součet všech tří sousedních čísel musí být 7.

Děkuji všem, za vzorně odeslané domácí práce. Moc si toho vážím, protože vím, jak se děti dovedou chovat ke svým rodičům. Moje děti také umí hezky zvednout adrenalin ve chvíli, kdy si vysvětlujeme (zdánlivě) jednoduché učivo. Máme ještě měsíc, nepolevujme. Prázdnin si užijí dosyta. 
Připomínám, že jsem stále na příjmu ochotná kdykoliv odpovědět na jakékoli otázky. Děti mě mohou oslovit individuálně v době, kdy jste vy v práci.

PRVOUKA

Postupně vypracovat kapitolu Jaro - vždy podle zadání

Děti by měly umět poznat základní jarní květiny, umět vysvětlit rozdíl mezi stromem a keřem a znát domácí zvířata a jejich mláďata.

Domácí úkoly na týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

MATEMATIKA
PONDĚLÍ, ÚTERÝ
zadání na matika.in - přihlaste se pod jménem, které jste použili při prvním přihlášení

STŘEDA
ČERVENÝ PRACOVNÍ SEŠIT 
str. 32 - všímáme si podmínek
cv. 1 - nejlépe je tuto situaci vymodelovat pomocí panáčků ze hry Člověče, nezlob se anebo sami se sebou. Jeden představuje Radka, druhý Emila a plníte přesně pokyny podle zadání. Emil udělal 3 kroky dopředu a byl u Radka. Radek tedy musel udělat nejdříve 7 kroků dopředu, pak 4 kr. dozadu, mohl stát tam, kde se setkal s Emilem. Tuto úlohu tedy řešíme pozpátku - nejdříve se Emil postaví tam, kam dojde podle zadání, Radek se postaví vedle něj a pak musí udělat 4 kroky dopředu abychom zjistili, že udělal celkem 7 kroků na začátku. Opět ideální je, když na to přijdou děti samy nebo jen s malou nápovědou.  Pokládáme otázky typu: Myslíš, že bychom to mohli "zacvičit" spolu? Nebo zkusíme figurky ze hry? Nejde to od začátku? Co kdybychom to zahráli pozpátku? 

ČTVRTEK
cv. 2 - sousední čísla musí dát vždy součet 6
 • pro trojici čísel to je jasné - 1 + 1 + 4 = 6, 2 + 1 + 3 = 6
 • pro čtveřici čísel platí stejná podmínka, ale vždy pro tři sčítance, musí tedy platit: 3 + 0 + 3 = 6, ale také  0 + 3 + 3 = 6, viz zpět na stranu 25/9 - vyznačeno svorkami
 • ve druhé tabulce budou čísla takto: 2 + 1 + 3 + 2
cv. 4 - šipka vpravo (dopředu) = plus (přičítáme), šipka vlevo (dozadu) = mínus (odčítáme)
 • zelená rovnice 4 - 2 = 2
 • modrá rovnice 3 + 1 = 4
 • zelená rovnice 1 = 3 - 2 (tento typ úloh dětem dělal potíže, protože si dlouho myslely, že rovnítko musí být vždy na konci výpočtu, zajímalo by mne, kdo zvládl sám a pochopil, že obě strany rovnice musí mít stejně bez ohledu, kde zrovna rovnítko stojí)
 • celou dobu vůbec nehovoříme o rovnicích, ale ujasníme si, že lze počítat i pozpátku, je-li to nutné
PÁTEK
str. 32/5 - hadi s podmínkou
opět nejdříve řešíme podmínku: máme tyto možnosti:
 • 0 + 4 = 4
 • 1 + 3 = 4
 • 2 + 2 = 4
 • 3 + 1 = 4
 • 4 + 0 = 4
Z těchto možností jen jedna vyhovuje do hada, tady vidíme, že potřebujeme 1 přičíst ke dvojce abychom došli ke 3, takže platí možnost, kterou jsem vyznačila modře. Dopočítáme hada na jehož konci je 6.

Druhý had se počítá stejně, jen musíme dát pozor, co doplníme do kruhu a co do čtverce.
Budete-li mít chvilku, napište mi do mailu, jak jste tyto úlohy řešili a jak moc byla nutná Vaše pomoc. Také budu ráda, když mi napíšete, zda Vám vyhovuje moje vysvětlení, zda tomu takto rozumíte lépe, nebo vůbec. Velmi ocením, když se trochu rozepíšete. Sami vidíte, že tyto úlohy jsou velmi těžké a vyžadují početní dovednosti a určitou matematickou představivost. Každé dítě to má jinak a je dobré, když se dospělý vžije do situace svého dítěte a zkusí na věc nahlížet dětskýma očima bez dospělácké zkušenosti.
cv. 6 a 7 bude dobrovolné
Domácí úkoly na týden od 20. 4. do 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK
PONDĚLÍ
SLABIKÁŘ
str. 58 - hláska a písmeno B - již probrané dříve, ale nutno zopakovat
slova - Bobek - sv. modrá, bouda - červená, basa - hnědá, Kuba - tm. modrá, beran - fialová, boty - černá, bláto - oranžová
čtení slov a o králících z klobouku

ÚTERÝ
str. 59 - vypracovat podle zadání pod čarou

STŘEDA
str. 60 - vypracovat podle zadání

ČTVRTEK
hláska a písmeno Č
slova - čára - sv. modrá, čelo - červená (slovo má více významů, popovídejte si o nich), číhá - hnědá (kdo číhá, jak to vypadá, ...), čmelák - oranžová, včela - zelená (písmeno v na začátku téměř neslyšíme, vyslovujeme spíše f), čočka - fialová (více významů), černá - černou barvou (jak jinak)
Otázky a odpovědi - ke správné odpovědi přiřaď číslo otázky

PÁTEK
str. 63 - čtení slov - jsou zde vyznačeny slabiky, ale nebudeme se tím nijak zabývat, čtení by mělo být plynulé
čtení textu č. 3 a vtip - kdo porozumí vtipu hned? (= rozumí čtenému)
vypracovat zbytek stránky podle zadání

Písanka - stále platí jedna stránka denně, ale dlouhé přepisy přejdou do druhého ročníku. Měli byste už všichni psát v písance č. 3. Vynechte, prosím, tyto stránky: 16, 17, 18, 27, 31, 32. 
Dále prosím, aby opisy i přepisy byly nadále vypracovávány pomocí lepícího štítku, kterým se přepisované nebo opisované slovo zakryje. Stále platí tento postup : přečíst nahlas, přelepit, napsat nahlas, odlepit a zkontrolovat, teprve poté pokračovat dále.

PRVOUKA

V rámci prvouky bychom za normálních okolností vyšli do přírody a učili se poznávat stromy a rostliny. Zkuste na společných vycházkách do přírody poznávat rostliny a stromy - využijte fotografování (v nových přístrojích existuje funkce Google Lens pro rozpoznávání věcí), doma zkuste vyhledat v knihách a encyklopediích.

Také přiletělo spoustu ptáků, kteří zimovali na jihu. Znáte je?

Také se blíží Den Země. Vypadá to, že se nacházíme v "období sucha". Zkuste si uvědomit, jak šetříme / nešetříme vodou. Co bychom mohli udělat pro to, aby se voda ušetřila? Mohou tímto nedostatkem vody strádat rostliny, zvířata, ptáci?

 Nachystejte ptáčkům na zahradě malé osvěžení. Stačí do misky, kterou dáváte pod květináč, nalít vodu a umístit někde v klidném a chráněném místě vaší zahrady. Stačí pak pouze pozorovat, kolik různých ptáků to objeví a rádi využijí k napojení i ke koupeli. Vodu doplňujte průběžně. Jestli se vám podaří nějaké foto, neváhejte a pochlubte se se svým úlovkem. Domácí úkoly na týden od 14. 4. - 17. 4. 2020

V šatně jsou připravené písanky a další materiály k další práci. K vyzvednutí ve čtvrtek a pátek tento týden.
Prosím, přineste popsané písanky a zelené sešity z matematiky na opravu. Ostatní si ponechte.
Také jsem nachystala věci, které děti přinesly na vystoupení MDŽ. Většinou jsou podepsané, prosím, najděte si svoje a vezměte domů. Vystoupení nebude.
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ
ÚTERÝ
str. 41 - čtení, doplnění do políček, oprava chyb v textu

STŘEDA
str. 54 - písmeno a hláska H
slova - Hana - červená, husa - zelená, hory - černá, Hela - světle modrá, rohy - hnědá, duha - tm. modrá, Hynek - fialová, house - oranžová
čtení textu - otázky: Jak se jmenují chlapci? Co budou dělat Vít a Hana? Kdo hází nejlépe. Čím budou házet? Kde se nachází cíl?

ČTVRTEK
str. 55 - čtení cv. 3 - ať sami, převypráví o čem byl text
hádanky
čtení barevných sloupečků

PÁTEK
 str. 56 - vypracovat celou stranu
str. 57 - čtení barevných sloupečků
zbytek vypracovat dobrovolně

MATEMATIKA
červený pracovní sešit

ÚTERÝ
str. 28 - hrajeme si na obchod - v příloze, kterou jste dostali domů máte papírové peníze, použít můžete i opravdové mince
- spojit zboží s peněženkou - nejlépe barevně zakroužkovat peněženku s nákupem (střídat barvičky)

STŘEDA
str. 29 - vypracovat celou stranu

ČTVRTEK
str. 30 - počítání do 19, doplnit trojúhelníky

PÁTEK
str. 31/6, 7, 8
ostatní úlohy dobrovolně
Další zadání je na matika.in


Děkuji za fotografie, které jste mi zatím poslali, zveřejním je postupně na stránkách školy. Jestliže jste neposlali zatím nic, stále můžete.
Diktát opět připravím s odkazem na youtube ještě tento týden.

Domácí úkoly, pondělí 30. 3. 2020

Dobrý den, dnešní počasí nás zřejmě uzavře doma úplně, proto malá ukázka k procvičení celého těla. Celé to můžete zacvičit 3 x za sebou. Navíc si přitom malinko procvičí angličtinu.

http://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk

MATEMATIKA
Dnes krokování elektronicky, vysvětlení je pod zadáním příkladu, jinak je to úplně stejné, jako ve škole. Ideální je vyzkoušet fyzicky a pak vyřešit. V případě nejasností jsem on-line, ráda poradím.

Krokování - 10 příkladů

http://www.matika.in/cs/test.php


ČESKÝ JAZYK
PONDĚLÍ
SLABIKÁŘ
Strana 46
Dvojhláska au, ou - čteme dohromady, vypracovat úkoly podle zadání
ÚTERÝ
str. 47
vypracovat úkol "Hrajte si s písmeny" - vymyslet nová slova
doplnit větu
čtení - úkol č. 19
otázky k textu: Kam jede Zdena? S kým tam pojede? Co jsou Semily? Co si pořídila Klára? Co si koupil táta?
STŘEDA
str. 47 - barevné sloupečky
čtení - úkol č. 20
otázky k textu: Kdo pojede za tetou? Co má teta? Je to kocourek nebo kočička? Podle čeho jsi poznal/poznala, že je to kocourek? Co Mourek dělá nejraději? Jak se jmenuje tetin papoušek?
úloha s modrým trojúhelníkem
ČTVRTEK
SLABIKÁŘ
str. 48 - hláska a písmeno C
hledej slova: Cíla - růžová, culí - světle modrá, copy - oranžová, cela - světle zelená, cizí - fialová, cáká - tmavě zelená, více - tmavě modrá, zajíc - hnědá
Zjistěte, zda děti všem slovům rozumí a znají jejich význam.
Kouzelné brýle - vyjmenovat
čtení textu
otázky k textu: Ukaž Alici. Kde je Cíla? Ukaž Terezku. Jaké má vlasy? Existuje jméno Cíla v kalendáři? Jaké je její pravé jméno? (Cecílie)
PÁTEK
str. 49 - Adéla a Cyril - dokreslit obrázek podle textu
čtení předložkových vazeb - na peci, do pece, ... píšeme zvlášť, ale čteme dohromady s přízvukem na předložce
barevné sloupečky - číst

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolně
Nakreslit citron podle návodu níže. Plochy, které vzniknou lze vybarvit pomocí čar, křivek nebo jako celé plochy. Důležité je, aby citron byl vybarvený barvami příbuznými se žlutou - oranžová, žlutá, máte-li více odstínů od těchto barev, využijte je. Pozadí pak vybarvěte barvami kontrastními, tmavšími - modrá, zelená, fialová...
Nakonec obrysy citronu a rámeček obtáhnout tmavou barvou.

 
GALERIE Citron

 

Domácí úkoly na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

MATEMATIKA
ÚTERÝ
str. 23/7, 8, 9
STŘEDA
str. 24/1, 2, 3
ČTVRTEK
str. 24/3, 4, 6
PÁTEK
str. 25/9, 10, 11
Cvičení, se kterými si nebudete vědět rady vynechte, nebo konzultujte se mnou. Messenger mám stále po ruce.

Domácí úkoly 13. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK
PÍSANKA - cvičná písanka - písmeno k
   - písanka 2 - str. 17
V šatně školy jsou nachystané další materiály, které budete potřebovat k vypracování úkolů, sešit na psaní diktátů. Diktáty vám nahraju na video, začneme však příští týden. Viz hlavní stránka školních webových stránek.

Práci z matematiky jsem zadala již včera, kdyby se vám to zdálo málo, mohou děti počítat v "Matýskovi" - modrý sešitek. Tady je dostatek příkladů na procvičení počtů.
Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace