Domácí úkoly od 20. 4. - 26. 4. 2020

Český jazyk

Slovesa - pracovní listy, které už dostali - opakovat, procvičovat časování sloves
Slovesný způsob - str. 106 - 108
Prohlédni si prezentaci - http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26260
str. 106/cv. 1a, 2 - do sešitu
str. 106/4a do sešitu
str. 107/cv. 3a

Matematika

Vypočítejte
OPAKOVÁNÍ – TEST str. 58 (po vypracování nechte u sebe).
Učebnice 3. díl, pročtěte si a připomeňte si na str. 3 růžovou a zelenou tabulku.

Přírodověda


Přečtěte si pouze str. 76 (Horniny a nerosty) a odpovězte na otázky str. 79 (číslo 1, 2) odpověď a poslat na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.

Vlastivěda


Přečtěte si str. 24 a odpovězte na otázky číslo 1, 2, 3, odpověď a poslat na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
http://docs.google.com/presentation/d/1Y8Xz3E5p3w3CGwjXExTKilNSMnaj6FXFyvpOEiLduoQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Angličtina

Pracovní sešit str. 43/cv. 3, 4
Učebnice - poslech písně, můžeš si i zazpívat smiley str. 43
Vytiskni si minitesty 7, 8 a doplň, pokud nemáš tiskárnu, tak opiš a pošli. 
Přeji hodně zdaru.
Kdybys měl problém napiš nebo zavolej. smiley

(395 kb)

(409 kb)

Domácí úkoly od 14. 4. do 20. 4. 2020

Ve čtvrtek budou pro žáky připraveny nové sešity, pracovní listy v šatně školy, prosíme o vyzvednutí. Zároveň žádáme rodiče, aby nám přinesli do šatny  sešity z českého jazyka, matematiky, pracovní listy a geometrie k opravě. 

Český jazyk
Slovesa - str. 99 - pročíst žlutý rámeček, zopakovat, co je infinitiv - neurčitý tvar
Str. 100 - časování sloves v přítomném čase 
do sešitu str. 101/cv. 4 - přepsat a doplnit
Ve složce budete mít připraveny pracovní listy na procvičování

Matematika


str. 48 /cv. 2,3,5 do sešitu
str. 57 – pracovní list OPAKOVÁNÍ (list bude připraven od čtvrtku v šatně školy, prosím o vyzvednutí, po vypracování nechte u sebe).
pro zájemce procvičení: http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_objemu1.htm


Geometrie

Obsah obdélníku
str. 22/ 3. díl učebnice - pročíst celou stranu, důležitý je růžový rámeček
str. 23/ cv. 5 pročíst - výpočet obsahu obdélníku
str. 23/cv. 6 vypracovat do sešitu

Vlastivěda


Podívat se na: http://www.youtube.com/watch?v=ETJYE4j0OLQ  
Přečíst str. 23, odpovědět na otázky č. 1, 2, 3 místo zápisu odpověď a poslat na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
Nalepit do sešitu obrázky z listu (list bude připraven od čtvrtku v šatně školy, prosím o vyzvednutí)

Přírodověda


Pročíst kapitolu 14 JARO V PŘÍRODĚ, odpovědět do sešitu místo zápisu 1, 2, 4, odpověď a poslat na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.

Angličtina

Nová lekce str. 42 učebnice (Class Book)
Poslech str. 42 - poslouchej a opakuj (najdeš ho pod textem)
Nauč se a dopiš slovíčka z 9. lekce - My Dictionary
Diary - cvičení pod poslechem - přečti si a zkus vytvořit svůj diář, co děláš celý týden, můžeš se inspirovat učebnicí. Nafoť mi svůj diář a pošli nebo napiš na počítači a zašli na mail zspisecna@seznam.cz

Pracovní sešit
str. 42/cv. 1, 2

Domácí úkoly od 6. 4. do 8. 4. 2020

Český jazyk

Opakování: slovesa 
Čtení na pokračování: Správná pětka a únosci

Matematika


str. 47 podívejte se na růžovou tabulku,
cv. 2 , poslat opět na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
Ze str. 47 si vybrat dvě slovní úlohy, napsat jen příklad a odpověď a poslat na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243
cv. 8 napsat do sešitu

Angličtina

Pracovní sešit 
str. 41/ cv. 10

Učebnice - poslech The dragon crown
str. 41

Domácí úkoly od 30. 3. do 5. 4. 2020

Vlastivěda
číst Anežka str. 20, odpovědět na otázky
str.21/cv. 1,2 budou místo zápisu, poslat na email nebo  Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
http://docs.google.com/presentation/d/1KMd9o9bE_PpnF3ulgFi4zO5Uprrbn1Qq9sDQxVfIVSs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

číst str. 21, 22 odpovědět na otázky str. 22/ 1, 2, 4  místo zápisu, poslat opět na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
http://docs.google.com/presentation/d/13xFq6B2nHPxvFx93WDb9bwG8MfaZLB9KTrOHKLRbWYQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Pročíst si opět tyto prezentace.  


Přírodověda

Pošlu vám test na váš email, pokuste se ho vyplnit a poslat mi ho zpět na email. 

Český jazyk
Slovesa - jednoduchý tvar - složené slovesné tvary
Str. 98 pročíst žlutý rámeček

Matematika

str. 41/cv.2, přerýsuj tabulku do sešitu a doplň
str. 44/cv.3, stačí výpočet + odpověď, poslat opět na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.            
cv. 5, 6 jen výsledky, poslat opět na email nebo Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
str. 45/cv. 4,6 do sešitu

Angličtina

Učebnice (barevná kniha)
str. 40 /poslech číslo 59 - poslouchej nahrávku a ukazuj si v učebnici, o který program se jedná.

Zkus s rodiči, sourozenci, kamarádem, se kterým jsi online nebo sám sebe, ptát se na otázky  pod TV programem ( Jaký máš rád program, jaký je tvůj oblíbený, na kterém programu hraje, atd.)

Pracovní sešit
str. 40/ cv. 7, 8, 9
Ofocený pracovní sešit mi pošli mailem na zspisecna@seznam nebo na Whatsapp, Viber - tel. 733 150 797. 
Přeji hodně zdaru při vypracování úkolu!smiley

Domácí úkoly - český jazyk - od 25. 3. do 29. 3. 2020

Český jazyk

Slovesa 
str. 97 - pročíst žlutý rámeček
str. 97/cv. 2 - ústně, přečíst a vyhledat slovesa
str. 97/ cv. 3 - napsat dle zadání do sešitu

Vyplň pracovní list, uložen pod textem, a pošli na email: annabieleszova@seznam.cz. Můžeš list vypracovat na počítači. smileyDomácí úkoly od 24. 3. 2020 do 29. 3. 2020

Matematika

str. 36/ cv. 9, 10, 13  do sešitu
str. 37/ cv. 15 (příklad + odpověď) do sešitu          
cv. 17, 20  do sešitu 

Vlastivěda

Otevřít si stránky Ryšavé – Od pověstí až po Kosmase
http://docs.google.com/presentation/d/1Ds0OCF03-T9wT6CBjXxzcHWRJ5rarlA4cIw0UeD3iAs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

a zopakovat si učivo, není potřeba psát zápis.
Přečíst str. 19 – 20, Za vlády přemyslovských králů

http://docs.google.com/presentation/d/1_0skd6nke5Sb-wXG3WQyBg9NTnGy-0uJMLTucLhl3S8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Odpovědi na otázky ze str. 20 (modré), vypracuj do sešitu, pošli, vyfoť odpovědi na můj mail nebo na Whatsapp, Viber tel. číslo 730 178 243.
Pouštějte si seriál Dějiny udatného českého národa.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230021-kosmas/video/ 


Přírodověda

Číst str. 67 – 71 (i v zelených pruzích).
Odpovědi na otázky 1 - 7 ze str. 71 vypracuj do sešitu, pošli odpovědi na můj mail nebo na Whatsapp, VIber tel. číslo 730 178 243. Angličtina
Všechna cvičení budou zaměřena na poslech - prosím podívej se níže pod text a pusť si ukázky. Ukázky jsou označeny číslem. 

Učebnice (barevná - Class book)

str. 39/poslech číslo 54 - poslechni si, opakuj věty a zkus přeložit.
str. 39/ poslech číslo 55 - poslechni si, odpověz na otázky. 
 
Pracovní sešit 

str. 39/cv. 4

Poslech číslo 56

str. 39/cv. 5

Poslech číslo 57

str. 39/cv. 6

Poslech číslo 58

Pracuj dle zadání, ofocený pracovní sešit mi pošli mailem na zspisecna@seznam nebo na Whatsapp, Viber - tel. 733 150 797. 
Přeji hodně zdaru při vypracování úkolu!

(2245 kb)

(2368 kb)


(1346 kb)

(1323 kb)

Domácí úkoly od 17. 3. 2020 do 22. 3. 2020

Domácí úkoly vypracovány do sešitu budou opraveny a oznámkovány po příchodu žáků do školy. 


Český jazyk

Skloňování podstatných jmen - předseda, soudce
str. 92, 93

Do sešitu
str. 92/cv. 1 - opakování - vypsat všechna podstatná jména, určit ml. kategorie (pád, číslo, rod) a vzor

str. 92/cv. 2 
str. 93/cv. 1, 4

Ústně
str. 93/cv. 3

Online procvičování
http://www.rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk.html

Matematika

Přečíst str. 35 zelený rámeček

str. 35/cv. 2, 3, 4, 5 do sešitu

Přírodověda

Číst - Živočichové na poli -  str. 62 - 65, nepsat zápis, ale vypracovat otázky str. 65/otázky 1-7

Odpovědi poslat na email: ssikorova@seznam.cz do neděle 22. 3. 2020.

Vlastivěda

Číst - Kosmova kronika 

Zápis - odkaz:
http://docs.google.com/presentation/d/1VYzHN1brUquxitzqlOfcPhqQd-fkh3LWbjg6w2oEKWs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Odpovědět na otázky: str. 15/a, b, c, str. 18/odpovědět na modré otázky 1-3

Odpovědi poslat na email: ssikorova@seznam.cz do neděle 22. 3. 2020.


Geometrie

opakování str. 52/ cv. 1, 2, 3, 4

Domácí úkoly

16. 3. 2020

Angličtina

Class Book - str. 38 - přečíst si  a přeložit (můžeš použít slovník nebo internet, pokud něčemu nebudeš rozumět)
Work Book - str. 38/ 1, 2, 3 (u cv. 3 se zeptej rodičů, prarodičů, tety, strejdy, sourozence, ...)

Procvičuj! Klikni na odkaz.
http://procvicovani-uciva.webnode.cz/news/tv-programmes-unit-8/ 
_______________________________________________________________________________________
13. 3. 2020

Český jazyk

Procvičovat skloňování podstatných jmen podle vzoru pán, hrad
Do sešitu: str. 85/cv. 6a, b, cv. 7
Procvičovat skloňování podstatných jmen podle vzoru muž, stroj
Do sešitu: str. 89/cv. 7, str. 91/cv. 5

Geometrie

Opakování obvodu čtverce, trojúhelníku a obdélníku
Do sešitu str. 51/cv. 4,5
str. 52/cv. 5

Matematika

Úkoly z matematiky mají žáci zapsány v úkolníčku

Vlastivěda

Dopiš zápis Kníže Václav a Boleslav, Slavníkovci a sv. Vojtěch.
Přečti a udělej zápis (jen první odstavec) Oldřich a Božena

http://docs.google.com/presentation/d/1Di0u6gke9wT-pTP1ORUih6g5nCLIWY6j-TQXwQVZcVc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

http://docs.google.com/presentation/d/16IIGWRXq7spgwG8AryvTENg4cESbkfUzkX8eBkKIjdM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

http://docs.google.com/presentation/d/12sslSdZrx0Zo7oxi0u--MsUTOnws6QO-yE18FBn5YhA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i74

Přírodověda

Čtení + zápis Přírodní společenstvo pole, Polní plodiny a plevele

http://docs.google.com/presentation/d/19x9Pt_FippmeUl-EwxTL2QZV2X0Du445UcczU-8gpC0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

http://docs.google.com/presentation/d/1dRJUsumxQeSJrAX9Krb4XMH9rNe7vsj8yZyfL882CG4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Domácí úkoly na týden od 18. 5. - 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK
SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
str. 118, 119 - podmět rodu středního, žluté rámečky, pročíst
str. 119/cv. 2, 3 - do sešitu
str. 120 - podmět rodu ženského, pročíst žluté rámečky
str. 120/cv. 2 - ústně
str. 120/cv. 3, 5 - do sešitu

GEOMETRIE
JEDNOTKY OBSAHU
str. 36 - pročíst cvičení 1, 2, 3
str. 37 - cv. 8, 9 - napsat, vypočítat do sešitu


Domácí práce 19. 5. do 24. 5. 2020

V úterý budou opět v šatně připraveny sešity a pracovní listy.Prosíme o odevzdání vypracovaných úkolů v sešitech a pracovní listy.


Matematika
str. 16/ cv. 1 (prvních 6 příkladů)
str. 17/cv. 14 (bez zkoušky)
str. 17/cv. 15 (stačí jen výsledky)

Všechna cvičení vypočítejte do sešitu.

Vlastivěda
přečtěte si str. 34,35, odpovědět na otázky ze str. 35/ 1,2,3 

podívejte se na: http://docs.google.com/presentation/d/1CNdQPupgao_SXwtuS8VipIXAekSsfGX--Pxdgcirh48/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0 


http://www.youtube.com/watch?v=ONrMJnrkBvkPřírodověda


Vyplňte pracovní list, který bude se sešity k vyzvednutí v šatně.

ČESKÝ JAZYK

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
str. 118 - pročíst žlutý rámeček, psaní koncovek
str. 119 - podmět rodu středního
str. 119/cv.2, 3 - napsat do sešitu
str. 120 - podmět rodu ženského - pročíst žlutý rámeček
str. 120/cv. 2 - ústně
str. 120/cv. 3, 5 - do sešitu

GEOMETRIE

JEDNOTKY OBSAHU
str. 36 - pročíst cv. 1, 2, 3str. 37/cv. 8, 9 - napsat, vypočítat do sešitu

Angličtina
Pracovní sešit 
str. 46/1,2

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace