Družina

Kalendář

   červen 2024
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Přihlašování a odhlašování ze ŠDPřihlašování dětí probíhá v září.
Pokud není naplněna kapacita ŠD, je možno po projednání s vedením školy, dítě přihlásit i v průběhu školního roku.

Dítě navštěvující školní družinu musí mít řádně vyplněnou přihlášku.

Je důležité, aby rodiče vyplnili obě strany přihlášky – zejména dobu odchodu žáka ze školní družiny a zda bude odcházet sám nebo v doprovodu jiné osoby (u doprovodu je nutné uvést, kdo bude dítě vyzvedávat: rodiče, prarodiče nebo jiná zodpovědná osoba).
Dítě, které má uvedeno v přihlášce, že odchází v doprovodu jiné osoby, nemůže vychovatelka ze školní družiny propustit dříve, než se tato osoba pro něj dostaví.

Zákonní zástupci si děti vyzvedávají nejpozději do 16:00 hod.

Má-li být žák, který odchází sám, uvolněn ze ŠD jinak než je uvedeno na přihlášce, musí se prokázat písemnou omluvenkou (datum, jméno, čas odchodu a podpis rodičů).

Bez písemné omluvenky nemůže být žák uvolněn ze ŠD jinak, než je uvedeno na přihlášce.


Vychovatelka neodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostaví.

Dítě je možné kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti rodičů odhlásit ze ŠD. 


Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059