Mateřská škola

Kalendář

   únor 2020
poútstčtsone
     
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
22
23
24
26
27
28
29
 

Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ Písečná na školní rok 2020/2021

proběhne ve čtvrtek 7. 5. 2020 
 
 

 Vyzvedněte si prosím v MŠ před zápisem formulář k lékařské prohlídce.

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2019

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity MŠ v následujícím pořadí :

1.Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v Obci Písečná.
2.Dítě, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
3.Dítě, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
4.Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Písečná.
5.Děti od 2 let,které mají trvalý pobyt mimo Obec Písečná v pořadí od nejstarších k nejmladším.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

-zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře)
-doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře)
-vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
-k předškolnímu vzdělávání se příjímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU.
-k přeškolnímu vzdělávání se příjimají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělění mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 558 358 122, 730178243
MŠ: 558 358 019, 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace