Mateřská škola

Kalendář

   srpen 2020
poútstčtsone
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

ZÁPIS DO MŠ

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude zápis do MŠ probíhat v období od 4. května 2020 do 15. května 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí do MŠ a čestné prohlášení k očkování si můžete stáhnout na těchto stránkách níže nebo po telefonické domluvě si je přijít vytisknout do školy. Telefonní kontakt 733 150 797.

Zákonný zástupce je povinen doložit následující dokumenty:
1.      Žádost o přijetí do MŠ.
2.      Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte 
         osobně praktického lékaře).
3.      Doložení kopie očkovacího průkazu.

Žádost, čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu odevzdáte v označené obálce do schránky, která je umístěna při vstupu do budovy ZŠ Písečná.

Dokumenty můžete do školy odevzdávat vždy v pracovní dny od 7:00 do 12:00 v období od 4. května 2020 do 15. května 2020.
Zápis do MŠ

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020


Děti jsou přijímány do naplnění kapacity MŠ v následujícím pořadí :

1.Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v Obci Písečná.
2.Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
3.Dítě, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
4.Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Písečná.
5.Děti od 2 let,které mají trvalý pobyt mimo Obec Písečná v pořadí od nejstarších k nejmladším.

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

-zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře)
-doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře)
-vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
-k předškolnímu vzdělávání se příjímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU.
-k přeškolnímu vzdělávání se příjimají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělění mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.


Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace