Mateřská škola

Kalendář

   březen 2023
poútstčtsone
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

ZÁPIS DO MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná dle § 34 odst. 2 školského zákona.

Bude probíhat v úterý 9. května 2023 od 16:00 do 18:00 hodin v budově mateřské školy.


Zákonný zástupce je k zápisu do mateřské školy povinen doložit následující dokumenty:

1.  Žádost o přijetí do MŠ.

2.  Evidenční list pro dítě v MŠ. 

Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list pro dítě v MŠ, který slouží zároveň, jako potvrzení o řádném očkování dítěte, si můžete stáhnout níže na webových stránkách nebo osobně vyzvednout v mateřské škole u paní učitelky Bc. Moniky Ježowiczové (tel. kontakt 731 773 885).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2022

 

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity MŠ v následujícím pořadí:
  1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v Obci Písečná.
  2. Dítě, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
  3. Dítě, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
  4. Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Písečná.
  5. Děti od 2 let, které mají trvalý pobyt mimo Obec Písečná v pořadí od nejstarších k nejmladším. 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
  • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře),
  • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře),
  • vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059