Mateřská škola

Kalendář

   duben 2021
poútstčtsone
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

ZÁPIS DO MŠ

V první polovině měsíce května 2021 (tj. od 1. do 16. 5.) se uskuteční zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Termín bude upřesněn v závislosti na vývoji situace ohledně covid-19.


Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021

Děti jsou přijímány do naplnění kapacity MŠ v následujícím pořadí : 

  1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem v Obci Písečná.
  2. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
  3. Dítě, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem v Obci Písečná.
  4. Děti mladší 3 let od věkově nejstarších – nejdříve však od 2 let, které mají trvalý pobyt v Obci Písečná.
  5. Děti od 2 let, které mají trvalý pobyt mimo Obec Písečná v pořadí od nejstarších k nejmladším. 

Podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
  • zdravotní způsobilost (doloženo potvrzením lékaře),
  • doklad o absolvování stanovených očkování s výjimkou dětí plnících povinné předškolní vzdělávání (doloženo potvrzením lékaře),
  • vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU, popř. děti, které jsou rodinnými příslušníky občanů EU,
  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů popř. jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělění mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.


Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace