Mateřská škola

Kalendář

   červenec 2024
poútstčtsone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Doporučení předškolákům před nástupem do 1. třídy

Vážení rodiče, 

v této sekci naleznete doporučení, co by mělo Vaše dítě procvičovat před nástupem do 1. třídy. Není nezbytně nutné, aby dítě zvládalo vše, co v následujícím doporučení naleznete.

Nicméně vzhledem k aktuální situaci jsme pro Vás připravily tuto sekci pro předškoláky, abyste se svými dětmi měli možnost procvičovat činnosti, které by děti za běžné situace nacvičovaly v MŠ.

OBLAST POZNÁVACÍ

Řeč:         
 • Vykání dospělé osobě.         
 • Dítě by mělo mluvit ve větách, zvládnout povyprávět jednoduchý příběh/pohádku, popsat situaci.
 • Posilovat logické myšlení – formou různých hádanek.          
 • Mluvit v celých větách, většinou gramaticky správně, používat minulý i budoucí čas.         
 • Znát své jméno a příjmení, jméno svých rodičů a sourozenců.
Matematická představivost:         
 • Počítání do 10.        
 • Třídění předmětů podle velikosti, barvy, tvaru.        
 • Řazení prvků od nejmenšího po největší (3-5 prvků).
Zrakové vnímání:         
 • Skládání obrázků z několika částí (puzzle, obrázkové kostky).         
 • Rozlišování základních barev a jejich odstínů.         
 • Poznávání stejných tvarů.
Sluchové vnímání:
 • Určení počáteční hlásky ve slově.     
 • Roztleskat slovo na slabiky, určit počet slabik.
Vnímání času:         
 • Vyjmenovat čtyři roční období a co je pro ně význačné.·        
 • Vyjmenovat dny v týdnu, rozlišit ráno, v poledne, večer, včera, dnes a zítra. (Děti ke dnům v týdnu znají říkanku Týden, naleznete v sekci Básničky).
Vnímání prostoru:        
 • Porozumět pojmům vpředu, vzadu, nahoře, dole, nad, pod, vedle, před, za.         
 • Vnímat rozlišení řádek/sloupec (např. ukládání knoflíků do řádku a do sloupců).
Grafomotorika:      
 • Nakreslit jednoduchou kresbu člověka, domu, zvířete s důležitými detaily. Základní geometrické obrazce (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník + jejich poznávání).         
 • Napodobování jednoduchých čar, smyček apod. (viz grafomotorické listy v sekci Pracovní listy).         
 • Uvolňovat ruku v rameni, lokti i zápěstí. Doporučujeme větší formát papíru (A3). Důležitým uvolňovacím cvikem je opakované kreslení kruhového tvaru.       
 • Napsat hůlkovým písmem své jméno.  
Koordinace ruky a oka:        
 • Manipulace s drobnějšími předměty – navlékání korálků, drobné stavební prvky, kuličkové mozaiky, apod.         
 • Držet správně tužku – tj. dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím. Nedržet tužku křečovitě, snažit se ruku uvolnit. Tah tužky by měl být plynulý (obkreslujte, vybarvujte).         
 • Rozlišovat pravou a levou stranu (pravou a levou ruku – dítě může chybovat).         
 • Samostatně stříhat po čáře, zručnější zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (skládání papíru, modelování, kreslení, vytrhávání, správné otáčení listů v knize apod.).        
 • Při řazení by děti měly dodržovat směr, kterým budou v budoucnu psát, tedy zleva doprava.
OBLAST PRACOVNÍ

Sebeobslužné činnosti:         
 • Samostatně se svléknout, obléknout se i obout, zapnout i rozepnout zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, nasadit si rukavice.
 • Samostatně jíst (správné držení příboru, čisté stolování).
 • Zvládat samostatně osobní hygienu (používání kapesníku, umět se vysmrkat, umýt si a osušit ruce, použít toaletní papír, použít splachovací zařízení, uklidit po sobě).
Pozornost:        
 • Dítě se dokáže zhruba 15 min. soustředit i na stereotypní a méně zajímavý úkol.         
 • Dokázat dokončit započatou práci, pokud je adekvátní jeho věku.        
 • Dokáže vydržet u hry, kterou si zvolí, dokáže si samostatně hrát.         
 • Soustředěně vyslechnout pohádku/příběh a poté odpovědět na otázky, na které se je zeptáte, celkově posilovat soustředění.
Pořádnost:        
 • Umět si po sobě uklidit hračky, oblečení, roztřídit věci na přidělená místa.         
 • Ukládat věci do tašky, zvládat drobné domácí práce – úklid nádobí, vynesení koše, ustlání postýlky, prostírání, skládání oblečení. 

Na tomto odkazu si můžete ZDARMA stáhnout e-book Chystáme se do 1. třídy : http://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059