Domácí úkoly

Plán domácí přípravy od 5. 4. do 12. 4. 2020
Český jazyk - napiš do ČjŠ
pondělí:    65/12 - 6 vět     okopírované listy 8/1 a,b,c - odpověz, 8/2
                 Na chatě jsme natírali starý plot. ...........
úterý:        65/13                okopírované listy 8/3
středa:      65/14                okopírované listy 8/4,     
Písanka

Matematika
pondělí:   16/1b, 16/2 - doplň i výsledky           20             4
                                                                              5 . 4  >   98 - 94

úterý:       17/5 - můžeš zvířátko škrtnout nebo přidat, papírová zvířátka máš v oranžové                            krabičce
                 17/4 - pokus se řešit             
středa:      17/7, 18/1,3,5
Pokus se řešit i 17/6,7, 18/2. Pokus si s něčím nevíš rady, nakresli k tomu zelený otazník.
Matýsci 

Prvouka
Přečti si stránku 56 v učebnici, vypracuj stranu 56 v pracovním sešitě

Čtení
Čítanka stránky 96-99 Jak stavěli metro, Jak se hadici narodily děti
Prvouka strana 56
Vlastní kniha, časopis
Zápis do čteníčku, čtenářského deníku

AJ, VV
Malý modrý sešit s kočičkami
Najdi si poslední nalepená slovíčka - EASTER - Velikonoce
Napiš si slovíčka a nakresli k nim obrázek

TABLETY
http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

http://www.skolasnadhledem.cz/     vlož kód, který je v matematice dole, např. 457016

http://www.matika.in/cs/

http://www.youtube.com/channel/UCLsooMJoIpl_7ux2jvdPB-QPlán domácí přípravy od 30. března do 5. dubna 2020
Český jazyk - napiš do sešitu SLOH
pondělí:     63/6a
úterý:         64/7a,b   64/8   - ústně
středa:       64/9a      64/9b - ústně
čtvrtek:      64/10       okopírované listy  - 7/1a),2
pátek:        64/11       okopírované listy -  7/3,4,5
Pokračovat v psaní v písance
Čtení
Čítanka stránky 92-95
Květen, Kdy má pampeliška svátek, Sluníčko, Hádanky ze zahrady, Kukačková
Prvouka strana 55
Vlastní kniha, časopisy
Zápis do čteníčku, čtenářského deníku

Matematika
pondělí:  procvičuj násobilku, vypracuj si angličtinu 
úterý:      9/7, 20/3  - děti nejdříve pracují na papíru, který jsem jim poslala, pak do sešitu            
středa:   13/ 8, 14/1,2, 3, 4
čtvrtek:  15/5, 15/6 - přečti si zadání, 15/7 
pátek:    15/8,10,   15/9 - postav z krychlí a zakresli (krychle máš v oranžové krabičce)
Pokračujeme počítání v Matýscích
Pokud si s nějakým cvičením děti nevědí radu, označí cvičení zeleným otazníkem.
Kdo má už hotovo pokračuje denně aspoň 2 cvičení. 
Prosím v pátek o vyfocení strany 15 a zaslání na můj mail nebo v aplikaci WhatsApp, telefonní číslo 605305617. 

Prvouka
1) Pracujeme s kalendářem a doplníme do matematiky str. 16/3 (data máš na papíru)
2) Pozorujeme ptáky. Přečti si stranu 55 v učebnici. Vypracuj stranu 55 v pracovním  sešitě. I v prvouce píšeme hezky.

Anglický jazyk, VV
V malém sešitu napiš 1 x  slovíčka, která jsou na stránce nalepená
Vzor: door - dveře
         floor - podlaha
         teacher - učitel
         window - okno
Opakuj a uč se tato slovíčka. Nakresli do sešitu obrázek, ve kterém použiješ tato slovíčka.

Učítelka ČT2:
pondělí     Čtení a psaní slov se skupinami dě, tě, ně
úterý         Násobíme třemi, hádáme čísla
středa       Jaro v kalendáří, slunovrat, rovnodennost
čtvrtek      Rozvoj pisatelských dovedností
pátek        Tvoříme slovní úlohyPlán domácí přípravy od 23. 3. 2020 do 29. 3. 2020
Přeji pokud možno pěkné jarní dny. Děkuji za zpětné vazby, které jsem od Vás obdržela - ať formou mailu, sms nebo telefonátu. Jsou to pro mne důležité informace:-). 

Český jazyk 
Nové učivo - párové souhlásky. Přečíst si poučku ve žlutém rámečku na straně 62. Učit se odůvodňovat pravopis podle vzoru v poučce. 
ČT2 vysílá v 9:35  pondělí 23. 3. - Píšeme párové souhlásky uprostřed a na konci slov, doporučuji sledovat, nachystat si papír A4, tužku, nůžky, červený a modrý fix     

Do sešitu ČjŠ napsat: před napsáním si odůvodnit pravopis
pondělí: 62/1 - pouze slova, ve kterých chybí písmenko - čáp, holub, krmítko.........
úterý:     62/2 - 2 holubi - 1 holub, 2 hrady - 1 hrad .........
středa:    63/3 - luk a šíp, mnoho potu, děravá síť........
čtvrtek:  63/4 - věty podle vzoru v zadání
pátek:     63/5 - závody - závod, patička - patka, .....
Procvičování učiva online: http://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky
Pokračovat v psaní v písance

Matematika - vypočítat tato cvičení - děti umí postup řešení ze školy. Pokud mají cvičení hotová, vybírají si jiná.
Součtové trojúhelníky - 13/6, 21/6, 27/5, 46/2, 52/4, 63/8
Neposedové - 33/9
Barevné trojice - 27/4, 37/8, 39/7, 54/4, 58/3 - pokud děti potřebují nastříhají si papírky, napíši na ně barevně čísla a skládají do trojic, pak zapíšou do pracovního sešitu (stejně jako ve škole)
ČT2  - úterý 24. 3. v 9:35 - vysílá Řešíme slovní úlohu
ČT2  -pátek 27. 3. v 9:35 - Rovinné útvary kolem nás

Prvouka
Pokračujeme v poznávání jara.
Vypracovat si stránky 53 a 54 v pracovním sešitě.
Děti si mohou zkusit vysít doma hrášek, řeřichu, pšenicí - pozorovat jak rostou (foto poslat p. učitelce :-)
ČT2  - středa 25. 3. v 9:35 - Členění času - měsíce dny (opakování pro děti)


Čtení - hodně čteme :-)
1) Čítanka stránky 86 - 91 - Matylda, Dva raci, Slonům vstup zakázán, Těžký slon, Malování o malování, Hra na rýmy, To jsou divy
2) Vlastní kniha, časopis
Zápis do čteníčku
ČT2  - čtvrtek 26. 3. v 9:35 - Aktivně nasloucháme čtenému textu


Pracovní činnosti pro tento týden i týdny následující
Pomáhej rodičům, uklízej, zalij květiny, hraj si se sourozenci, mladšímu sourozenci (pokud máš) přečti pohádku, zahraj mu divadlo, zabav ho. Pokud rodiče pracují z domu, dopřej jim klid na práci.Plán domácí přípravy od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020

Vážení rodiče a milé děti, protože se ve škole neučíme, posílám zadání pro domácí přípravu na tento týden. Přeji Vám, ať se Vám domácí výuka daří. Pokud nebudete něčemu rozumět, napište mi nebo zavolejte, vše Vám ráda vysvětlím.

Český jazyk
1) Každý den napsat 1 stránku v písance. Kdo má písanku dopsanou, píše str. 7 cv. 4 a str. 10 cv. 1 do sešitu
2) Do sešitu ČjŠ napsat diktát - strana 60 cvičení 15
Matematika
1) Velký pracovní sešit - každý den vypočítat aspoň 2 cvičení. 
2) Vlastním tempem pokračovat v procvičování sčítání, odčítání, násobení, dělení v Matýskovi 
Čtení - hodně čtěte :-)
1) Čítanka - stránky 80 - 85 - Hádanková pohádka, Velikonoce svátky jara, Terezka nebude prašivá, Moje Velikonoce    Čtení zaznačit do čteníčku
2) Dál si děti čtou vlastní knihu, knihu, kterou jsem jim poslala, časopisy. Pokud by děti chtěly další knihu ze školní knihovny, napište mi. Nachystám ji pro děti k vyzvednutí. Přečtené knihy si děti zapíšou do čtenářského deníku (autor, ilustrátor, obrázek, mohou napsat pár vět o knize...).
Prvouka
1) V pracovním sešitě vypracovat stránky 51 a 52 (správné řešení je na poslední straně v pracovním sešitě). Cvičení 2 na straně 52 - není nutné stříhat a lepit, stačí nakreslit obrázek podbělu a modřence.
Doporučuji vycházky do jarní přírody, všímat si znaků jara, poznávat jarní květiny, ptáky, zvířata, zapojit se do práce na zahrádce, setí semínek....

Televize vysílá na ČT 2 pro děti televizní vyučování UčíTelka od 9:35 do 10:00 (2.ročník). 
19. 3. Čtení - Pracujeme s textem
20. 3. Vyzkoušíme si, jaká známe tělesa 
Odkaz na rozvrh UčíTelka :

http://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/

Pokud mají děti možnost pracovat na počítači, uvádím odkazy na stránky, kde je možné procvičovat učivo.

http://rysava.websnadno.cz/
http://skolakov.eu/

Procvičování násobilky online:   Odkaz zde 

 http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Pokud bude třeba něco upřesnit, kontaktujte mne na mailu: limajka@seznam.cz nebo na telefonním čísle 605305617. Doufám, že vše proběhne v poklidu a brzy se zase uvidíme ve škole, tř. učitelka Marie Ligocká
Vážení rodiče, od 11. 3. 2020 bude výuka ve škole přerušena. 
Pro nadcházející období (zatím nevím jak dlouhé) doporučuji tuto domácí výuku: 

  Matematika - vypracovávat si v pracovním sešitě ta cvičení, kterým děti rozumí (1, 2 i více denně)

  • Procvičovat násobilku - na internetu, ústně, v Matýskovi....
  • Písanka - pokračovat v psaní (denně  aspoň 1 stránka) 
  • Děti, které mají písanky dopsané, si vybírají cvičení z učebnice českého jazyka a píší je do sešitu
  • Čtení - pravidelně číst (čítanka, vlastní kniha, časopis), dělat si záznamy ve čteníčku
  • Do čtenářského deníku zapsat knížky, které děti přečetly (autor, ilustrátor, obrázek...)
  • Prvouka - strany 48, 54, 64, strana 60/1 

         

GALERIE Věnečky


GALERIE Dýně

                                 
                    

Rozvrh hodin - PLAVÁNÍ OD 7.1.2020

Mgr. Marie Ligocká     -  ČJ, M, PRV, VV, PČ, AJ
Mgr. Sylva Sikorová    -  HV
Mgr. Anna Bieleszová -  TV

 ROZVRH HODIN

  7:45 - 8:30  8:45 - 9:30   9:50 - 10:35 10:45 - 11:30   11:40 12:25
 Pondělí  ČJ  M  VV ČTENÍ  
 Úterý  M  ČJ  PLAVÁNÍ
 PLAVÁNÍ ČTENÍ
 Středa  ČJ  M  PRV  HV ČTENÍ
 Čtvrtek  ČJ M  PRV  AJ  
 Pátek  ČJ  M  ČJ  

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace