Školní poradenské pracoviště- ŠPP

Základní škola Písečná poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.).

Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.


Kontakty:

Vedoucí ŠPP, výchovný poradce: Mgr. Eva Byrtusová, tel. 733 150 797, email: zspisecna@seznam.cz

Speciální pedagog: Mgr. Anna Bieleszová

Školní metodik prevence: Mgr. Sylva Sikorová


Konzultační hodiny

pro rodiče:

Pondělí          14.00 - 15:00

pro žáky

Úterý             13:00 - 14:00

pro učitele

Středa           13:00 - 14:00

Odkazy:
Pedagogicko - psychologická poradna Frýdek - Místek
http://www.pppfm.cz/

Speciální Pedagogické Centrum Ostrava
http://www.zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/uvod


Status školního poradenského pracovištěZákladní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059