Mateřská škola

Kalendář

   červenec 2022
poútstčtsone
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Přerušení provozu

Vážení rodiče, po dohodě se zřizovatelem ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace bude provoz mateřské školy 14. 4. 2022 přerušen.

Karneval

Vážení rodiče,
v pátek 25.3. 2022 v 15:30h
se v KD Písečná uskuteční 
KARNEVAL pro děti z MŠ.
Je připraven program Klauni na volné noze
Také rodiče se mohou zapojit a přijít v maskách. :)

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace bude provoz mateřské školy 14. 3. 2022 přerušen.

Kouzelník Aleš

V pátek 28.1. 2022

navštíví naši školku kouzelník Aleš!

Vystoupení proběhne v prostorách MŠ v 9:00.

Vstupné hrazeno ze SRPŠ.

ZMĚNA

Vážení rodiče,
Interaktivní seminář s vodícím psem, který se měl uskutečnit 24. 11. 2021, je ze strany organizátora akce zrušen. Divadelní představení

V pátek 5. 11. 2021

proběhne v MŠ v 9:00 h divadelní představení:

Veverka Terka, myška Klárka a drak Karlík.

Vstupné  je hrazeno ze SRPŠ.

Kaštany ve školce

Co všechno se dá dělat s kaštany? Ty, které děti najdou v průběhu vycházky, mají mnohé využití. Kromě toho, že je sušíme pro zvířátka na zimu, s nimi také cvičíme, počítáme je, skládáme je do různých tvarů. Takový dobře usušený kaštan dokáže posloužit i jako hudební nástroj. A kromě toho všeho jdou z kaštanů vytvořit krásní šneci. 

Šikulové - Výstava ovoce a zeleninyTřída Šikulů dostala od paní učitelky první úkol: donést do školky ovoce či zeleninu, kterou mají doma. Všechny děti se úkolu zhostily na výbornou, ve školce nám vznikla krásná výstava všeho možného ovoce i zeleniny. A jak nakonec výstava skončila? S velkou chutí u dětí v bříšku.

Schůze SRPŠ

Vážení rodiče, 
ve čtvrtek 30.9. v 16.00h proběhne na ZŠ schůze SRPŠ. Na programu bude stanovení termínu dětských akcí (Mikuláš, MDŽ, Den matek aj.), ples 2022, finance pro ZŠ a MŠ.

Dětská olympiada

Vážení rodiče,

Dětská olympiáda se uskuteční v náhradním termínu - v pondělí 27. 9. 2021.

Začátek je v 15:00 v areálu kulturního domu.

Začátek školního roku

Nový školní rok začíná

ve středu 1. září 2021.

Provoz MŠ bude probíhat

od 6:30 do 16:00. 

Změna školního řádu

Vážení rodiče,

od nového školního roku tj. od 1. září 2021 dochází ke změně školního řádu.

Konkrétně se jedná o bod 
2.: Zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte nejpozději do 7.30 hod.


A o bod 6.: Výše úplaty za předškolní vzdělávání se zvedá na částku 300,- Kč měsíčně. 

Děkujeme za dodržování.

Mimořádné opatření


Vážení rodiče,
od pondělí 26. 4. 2021 se seznam zákonných zástupců, kteří můžou umístit "nepředškoláky" do MŠ rozšiřuje o následující profese: 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru.Informace k provozu školy od 12. 4. 2021


 Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti s povinnou předškolní docházkou (tj. předškoláci) a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „respirátor") - rodiče, doprovod dětí.
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou    
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola zajišťuje případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy musí pohybovat vždy v respirátoru, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti si vždy po příchodu do mateřské školy myjí ruce mýdlem.


Organizace předškolního vzdělávání  v mateřské školce        
 • Provoz MŠ bude probíhat od 6:30 do 16:00.
 • Děti respirátory / chirurgické roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Budou se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
 • Pro pobyt venku se bude využívat zahrada v obci Písečná, popřípadě hřiště a okolí mateřské školy. Prosíme proto rodiče, aby měly děti vhodnou nepromokavou obuv (rosa, po dešti).
 • Školní stravování – bude probíhat v běžné podobě.
 • MŠ se řídí přísnými hygienickými podmínkami v době přítomností dětí v MŠ – dodržování homogenity skupin (nejvýše 15 dětí v neměnné skupině), časté větrání v prostorách MŠ.

Testování
 • pondělí a čtvrtek se budou při příchodu do mateřské školy děti povinně neinvazivně testovat antigenními testy.
 • Testování bude probíhat na určeném místě v prostorách MŠ – šatna.
 • Na správný průběh testování bude dohlížet učitelka, případně školnice MŠ.
Na správný postup testování se můžete podívat v následujícím videu: http://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=3s
 
MŠ můžou navštěvovat také děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu,
 • v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Podrobnější informace naleznete v přiložených souborech:


Ošetřovné

1.3.2021

Vážení rodiče, informace a návod, jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě, naleznete zde:
 
http://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Oznámení

28.2.2021
Vážení rodiče,
s účinností od 1. 3. 2021 se z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
mateřská škola do odvolání uzavírá.

Veškeré informace k čerpání ošetřovného naleznete na webu ČSSZ: 
http://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

UPOZORNĚNÍ

24.2.2021

INFORMACE O NOŠENÍ RESPIRÁTORU NEBO ZDRAVOTNICKÉ OBLIČEJOVÉ MASKY


Vážení rodiče, s účinností od 25. 2. 2021 platí opatření MZ nosit v budově školy respirátor nebo obdobný prostředek (zdravotnická obličejová maska) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem. (např. FFP2/KN 95 nebo normovaný výrobek SN EN 14683+AC). 


Změna školního řádu

25.5.2020
Vážení rodiče,

od nového školního roku tj. od září 2020 dochází ke změně školního řádu.

Konkrétně se jedná o bod 
2.: Zákonný zástupce oznamuje nepřítomnost dítěte nejpozději do 7.45 hod.

Děkujeme za dodržování.Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059