Složení Školské rady při ZŠ a MŠ Písečná


Zákonný zástupce žáků: Jolana Sikorová 

Zástupce zřizovatele školy: Ing. Radek Byrtus

Zástupce pedagogického sboru: Mgr. Lada Rusnoková

Oznámení o konání voleb do školské rady


 Dne 3. 12. 2020 budou probíhat volby do školské rady v budově Základní školy a Mateřské školy v Písečné. 

Volby budou probíhat v základní škole od 12:30 do 17:00 hodin přímou volbou, tajným hlasováním, tzn. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy. 

Voliči jsou zákonní zástupci žáků. Návrhy na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků:       

1. Lenka Lysková                    zákonný zástupce žáka 1. ročníku
2.Jolana Sikorová                   zákonný zástupce žáka 1. ročníku
3. Veronika Martynková          zákonný zástupce žáka 1. ročníku
4. Miroslava Placzková           zákonný zástupce žáka 2. ročníku
5. Petr Schwarz                      zákonný zástupce žáka 2. ročníku
6. Veronika Schwarzová         zákonný zástupce žáka 2. ročníku

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Volby do školské rady


Volby do školské rady proběhly dne 3. 12. 2020.

K volbám se dostavilo 38 voličů z řad zákonných zástupců a 6 voličů z řad pedagogických pracovníků.

Voliči obdrželi hlasovací lístky, které po označení kandidátů, které volili, vhodili do hlasovací urny.

Bylo odevzdáno 38 platných hlasovacích lístků zákonných zástupců a 6 platných hlasovacích lístků pedagogů. 

Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:
paní Miroslava Placzková s 21 platnými hlasy za kandidáta za zákonné zástupce, paní Placzková se vzdala členství ve školské radě

a druhá v pořadí se umístila paní Sikorová Jolana se 7 platnými hlasy a přijala členství do školské rady. 

Z řad pedagogů byla zvolena paní Mgr. Lada Rusnoková se 4 platnými hlasy. 


Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059