VYHODNOCENÍ SBĚRU BATERIÍ

Naše škola pomáhá chránit životní prostředí tím, že děti k nám nosí použité baterie. Tyto vykupuje a zpracovává na cenné suroviny společnost ECOBAT. 
Na obrázku vidíme, kolik cenných kovů jsme vrátili do výrobního koleběhu.
Všem přispěvatelům děkujeme.SBĚR BATERIÍ - VYHODNOCENÍ

NAŠE ŠKOLA SE UMÍSTILA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA 2. MÍSTĚ VE SBĚRU BATERIÍ. 


Je nám ctí oznámit Vám, že máme druhé místo ve sběru baterií a to v rámci všech škol Moravskoslezského kraje, které jsou zapojeny do projektu Recyklohraní.

Naše škola v tomto projektu pracuje dlouhodobě a ještě donedávna jsme za sběr druhotných surovin a vypracování úkolů dostávali body. Za tyto body jsme si pak vybírali odměny pro nejlepší přispěvatele a také jsme ta tyto prostředky nakoupili různé doplňky k výuce.

V současné době bodové hodnocení škol bylo zrušeno. O to více si vážíme Vašeho příspěvku do této soutěže, kdy jsme vyhráli nákup v hodnotě 1 500 Kč v Kauflandu. O výhru se dělíme s naší školičkou, protože baterie nosí všechny děti napříč věkovým spektrem. 

Děkujeme všem, kteří pracně shromažďují použité baterie a nosí je do školy.

Přikládám doklad o tom, proč je tato soutěž důležitá i z hlediska ochrany životního prostředí.

Rusnoková

 
GALERIE SBĚR BATERIÍ - VYHODNOCENÍ


SBĚR BATERIÍ A MOBILNÍCH TELEFONŮ

SBĚR BATERIÍ A MOBILNÍCH TELEFONŮ


Sbíráme baterie a mobilní telefony.
Baterie:
Prosím zvažte baterie na kuchyňské váze, na kartičku napište jméno žáka a hmotnost odevzdaných baterií. Děti je mohou odevzdat třídní učitelce nebo přimo p. uč. Rusnokové.
Svozy baterií do soutěže jsou dvakrát ve školním roce a to na podzim a na jaře. Po ukončení jarního svozu baterie do školy neposílejte. Ukončení jarní soutěže se dozvíte prostřednictvím informací v sešitech Vašich dětí.
Mobilní telefony lze nosit celoročně.
Odkazy:
http://mapa.ecobat.cz/#/popis

Sběr vysloužilého elektrozařízení již neprovozujeme. V okolí obce je mnoho příležitostí, kde lze odevzdat staré nefunkční elektrospotřebiče.
odkazy:

http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/mapa-mist-zpetneho-odberu.html


Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059