Provoz základní školy a hygienická pravidla od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 je možnost umístit Vaše dítě do tzv. dětské skupiny. V příloze najdete informace k provozu  a hygienickým pravidlům. 
Dále zde bude k dispozici souhlas o zařazení dítěte do skupiny a čestné prohlášení, které vyplníte, dáte do obálky a vhodíte do schránky školy, která je umístěna při hlavním vchodě (vpravo od zvonků).

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem či nezájem o docházku žáka 1. stupně do ZŠ Písečná do 18. 5. 2020. 

V případě zařazení do dětské skupiny, se Vaše dítě může ve škole stravovat nebo navštěvovat odpolední zájmové vzdělávání (školní družinu) dle pravidel v příloze. 


Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude i nadále poskytována výuka na dálku. 

Pokud nemáte možnost dokumenty stáhnout a vytisknout, budou k dispozici vytištěné v chodbě školy vedle hlavních dveří. 


Děkuji za součinnost.
Mgr. Eva Byrtusová

Zápis do 1. ročníku

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

K povinné školní docházce budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte si můžete stáhnout na webových stránkách nebo po telefonické domluvě vyzvednout v ředitelně školy. 

Při vstupu do budovy školy bude umístěna schránka, kde žádosti a dotazníky v obálce odevzdáte nebo dané dokumenty můžete zaslat doporučeně poštou. Své žádosti a dotazníky prosím odevzdejte do 17. dubna 2020.

Adresa školy: ZŠ a MŠ Písečná, příspěvková organizace
Písečná 42
739 91 Jablunkov

Tel. kontakt: 733 150 797, Mgr. Eva Byrtusová

Po ukončení mimořádných opatření s dětmi, které nastoupí do 1. ročníku, uspořádáme motivační část zápisu. 
Na nové prvňáčky se velmi těšíme. 

Přejeme pevné zdraví a věříme, že to všichni zvládneme.smiley


Uzavření základní školy, družiny a klubu

Důležité sdělení ředitelky školy

Vážení rodiče, 

na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 od 18:00 Mimořádné opatření.

Vláda ČR uzavřela všechny základní školy. Zatím není jasné po jakou dobu. Tzn., že od 11. 3. 2020 je provoz základní školy, školní družiny a Dětského klubu Písečná přerušen.
Rovněž se ruší do odvolání všechny školní akce pořádané školou.

V současné době vedení školy připravuje náhradní možnost vzdělávání. Prosím sledujte informace na webových stránkách, jejichž prostřednictvím Vám budeme předávat důležité informace.

Děkuji za součinnost. Eva Byrtusová, ředitelka školy

RODIČE ŽÁKŮ DO 10 LET!

Zákon výslovně počítá i se situacemi, kdy zaměstnanec potřebuje namísto práce pečovat o dítě mladší 10 let. Výslovně upravuje i tento případ zákon o nemocenském pojištění v ustanovení § 39. 
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
"Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)"

Výše uvedený tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. 

Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace

Adresa školy:

Písečná 42, 739 91

Ředitelka: Mgr. Eva Byrtusová 

Kontakty- telefon:
základní škola          730 178 243
ředitelka školy         733 150 797
mateřská škola         731 773 885
školní jídelna           730 154 058
školní družina          730 154 059

e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6

Charakteristika školy: Malotřídní škola

Součásti školy:
základní škola - I. stupeň – 3 třídy                               
mateřská škola - dvě oddělení 
školní družina - 1 oddělení
školní jídelna 
                       

Školská rada:                         
Zřízena dne 1. 11. 2005, školská rada má 3 členy  

Se současným názvem je škola zapsána do školského rejstříku ode dne 1. 1. 2006.

Zřizovatel:

Obec Písečná
739 91 Písečná 262

telefon: +420 734 218 515
email: urad@obecpisecna.cz
webová adresa: www.obecpisecna.cz

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace