Zahájení šk. roku 2021/2022


1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 


1. ročník – zahájení v 8 hodin ve třídě (vstup rodičů s respirátorem) 

2. – 5. ročník – zahájení v 7:45 ve svých třídách, konec vyučování v 8:45 


Screeningové testování bude probíhat ve školní jídelně ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 s možností přítomnosti zákonného zástupce.

Budova školy je otevřená od 7:00. 

Oběd, provoz školní družiny bude  pro zájemce z řad žáků zajištěn.

Testování žáků na začátku školního roku 2021/2022


 Screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3 krát po sobě.

1., 6. a 9. září 2021

vždy v ranních hodinách při příchodu žáka do školy v prostorách jídelny.

Dohled u testování bude zajištěn zaměstnanci školy, možná je i přítomnost zákonného zástupce.

Do budovy je  umožněn vstup dospělých osob pouze s respirátorem, žáci musí mít ve společných prostorách školy chirurgickou roušku.   

Pokud se žák nepodrobí testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádných opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve výuce, ve společných prostorách školy),

- žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se s odstupem od ostatních osob,

- nesmí používat sprchy,

- nesmí zpívat.


Žáci  budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek:

- nošení chirurgických roušek ve všech společných prostorách školy,

- hygiena rukou,

- časté větrání.


Provoz Dětského klubu Písečná


 Provoz Dětského klubu Písečná od 1. 9. 2021 končí svou činnost.Příměstský tábor v období prázdnin


Od 1. 7. 2021 do 27. 8. 2021 bude fungovat příměstský nepobytový dětský tábor v rámci provozu Dětského klubu Písečná v pracovní dny od 8:00 do 16:30. Prosíme o dodržování ranního nástupu kvůli plánovaným aktivitám.

Dětský tábor je pro děti ZŠ Písečná a děti bydlící v katastru Písečná zcela zdarma. 
V příloze naleznete program na celý měsíc červenec a srpen. 

Děti, které nejsou přihlášený na daný termín a chtěli by navštívit tábor, mohou se přihlásit den předem do 12 hod na telefonním čísle: 730 154 059, 730 178 243.

Z jakéhokoliv důvodu dítě nedorazí na tábor prosíme o informaci, že Vaše dcera/syn nedorazí na telefonním čísle: 730 154 059, 730 178 243.

Děti, které se budou účastnit táboru, musí být otestované na přítomnost nemoci SARS-CoV-2  (viz. příloha mimořádného opatření MZdr).

Škola nezajištuje testování!!!

Možnosti testování:
-  PCR test ne starší 7 dní s negativním výsledkem na přítomnost viru SARS-CoV-2 
- Antigenní test ne starší 72 hodin s negativním výsledkem na přítomnost viru SARS-CoV-2 
- potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2
- samotestování přímo ve škole - dítě si přinese svůj vlastní test a v přítomnosti pečující osoby se samo otestuje.

Při nevhodném chovaní může být dítě vyloučeno.Vyhlášení ředitelského volna

Dne 14. 6. 2021 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Celý provoz ZŠ a MŠ je omezen z důvodu přerušení dodávky elektřiny.


Ve dnech 28., 29., 30. 6. jsou vyhlášeny dny ředitelského volna z organizačních důvodů.
Ředitelské volna je upraveno § 24 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Pro žáky v období od 28. - 30. 6. bude umožněn provoz Dětského klubu v upraveném čase, a to od 6:00 do 11:30. 
Žáci mohou v těchto dnech využít stravování v režimu platby poloviční sazby za cizího strávníka - 31 ,- Kč. 
(V rámci ředitelského volna nemohou žáci pobírat oběd za sníženou dotovanou cenu.)

Mgr. Eva Byrtusová
ředitelka školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021

Ke stažení

Provoz Dětského klubu Písečná zahájen od 17. 5. 2021

Od 17. května 2021 bude opět zahájena činnost Dětského klubu Písečná. 
Provoz se bude řídit podle stávajících epidemiologických nařízení. 

Ranní provoz - od 6:00 do 7:30
Odpolední provoz - od 15:15 do 18:30
 

Schůze SRPŠVážení rodiče,
ve středu dne 5. 5. 2021 v 17:00 proběhne online schůze SRPŠ. Na programu bude zhodnocení Mikuláše, MDŽ, radovánky, dětská olympiáda, odcházející děti, finance a další.

Níže posíláme odkaz na připojení MS Teams.
 
 http://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13199b022ea444debb1df3ecd896e561%40thread.tacv2/1619953352842?context=%7b%22Tid%22%3a%227f4004f8-8447-45f6-84f6-ef0f4ceff7aa%22%2c%22Oid%22%3a%229fba97c0-5f85-48b1-a523-d85de354d883%22%7d

Testování žáků od 3. 5. 2021


 S účinností od 3. 5. 2021 z nařízení Mzd se budou děti z mateřské školy a žáci testovat jednou týdně, a to vždy první den osobní přítomnosti dítěte a žáka ve škole v daném týdnu.  

Vyjádření k testování

Vážení rodiče, 

situace s testováním je jistě stresující nejen pro Vaše dítě, ale rovněž pro Vás samotné. I z naší strany je to velmi složité a nepříjemné. Ovšem nařízení, která nám byla předložena, musíme všichni dodržovat. Naším cílem je vrátit děti do lavic, ochránit jejich zdraví a celou pandemii zvládnout. 

Žáci se testují dvakrát týdne - pondělí a čtvrtek. Umožňujeme vstup zákonných zástupců do testovacích prostor a možnost si dítě otestovat sami. Zaměstnanec školy netestuje dítě, pouze mu pomáhá zvládnout jeho stres s testováním a uděluje pokyny.
Bohužel netestované dítě nemůžeme do budovy vpustit.

Je taktéž možnost samotestování Vašich dětí testem ze slin.
Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/…ku/),
může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Děkuji Vám mnoho za Vaše pochopení a součinnost. 
Mgr. Eva Byrtusová

Omezení provozu - 13. 4. 2021 z důvodu výpadku elektrického proudu


 Dne 13. 4. nebude v budově školy elektřina.

13. 4. za příznivého počasí půjdou žáci ZŠ na výšlap dle instrukcí třídních učitelek. V případě špatného počasí se výšlap nebude konat a žáci zůstanou ve škole.

Provoz mateřské školy je 13. 4.  přerušen. 

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021


Informace k nástupu žáků 

Žáci od 12. 4. 2021 budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek:

- nošení chirurgických roušek ve všech prostorách školy i během vyučování,

- hygiena rukou,

- dodržování homogenity skupin, časté větrání.


V pondělí a čtvrtek se budou při příchodu do školy žáci povinně neinvazivně testovat antigenními testy

4., 5. ročník – od 7:00 do 7:15 příchod do školy - testování v jídelně.

2., 3. ročník – od 7:30 do 7:45 hodin příchod do školy – testování v jídelně. 

1. ročník – od 8:00 do 8:15 příchod do školy – testování v jídelně.

V ostatních dnech budova školy otevřena od 7:00 do 7:35, žáci se budou učit dle rozvrhu hodin. 


Žáci 4. a 5. ročníku nebudou moci navštěvovat  z provozních důvodů školní družinu,
školní družinu mohou navštěvovat pouze žáci 1. - 3. ročníku kvůli zachování homogenity skupin. 

Dětský klub momentálně nebude fungovat, včetně ranního provozu.

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.


Zápis k povinné školní docházce


Zápis k povinné školní docházce se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona.

Bude probíhat 8. dubna 2021 od 12:30 do 17:00 hodiny v budově ZŠ Písečná prezenční formou,
dle předem daného seznamu se zachováním bezpečnosti dětí i dospělých a se souvislostí s protiepidemickými opatřeními.
K povinné školní docházce budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Žádost o přijetí do ZŠ a dotazník pro rodiče dítěte si můžete stáhnout na webových stránkách nebo vyzvednout osobně v mateřské škole u paní učitelky Mgr. Jarmily Lyskové. 

K zápisu Vašeho dítěte budete potřebovat doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Pro další informace mě neváhejte kontaktovat. 

Tel. kontakt: 733 150 797, Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školy

Na budoucí prvňáčky se velmi těšíme.smiley

Informace k provozu školy od 27. 2. 2021


Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 2. 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: 

- dětí v mateřské škole

- žáků základní školy.


ZŠ a MŠ poskytuje dětem a žákům vzdělávání distančním způsobem.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání na dálku pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

Obědy

Žáci ZŠ mají možnost si od pondělí 8. 3. 2021  vyzvedávat svůj dotovaný oběd (dle ceníku pro žáky ZŠ).

Zákonní zástupci si mohou přihlásit oběd do pátku 5. 3. 2021 do 8:00 na telefonním čísle 730 154 058, zda budou mít zájem o dotovaný oběd. Všichni ostatní budou mít obědy automaticky odhlášeny.  

Zájemci o obědy v období uzavření školy si přinesou jídlonosiče do vyhrazených prostor (hlavní vchod školy) na určené místo.

Jídlonosič musí být označen jménem, příjmením a třídou žáka. Oběd mohou vyzvedávat od 11:30 do 12:00.

V dalších dnech přihlašování a odhlašování obědů musí být sděleny den předem do 13:00. 

Jídlonosič přineste vždy daný den v ranních hodinách do 8:30.

Po ukončení celkového výdeje již školní jídelna za ponechané jídlonosiče s jídlem nezodpovídá.

Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 

Ošetřovné 

Zákonní zástupci se mohou informovat o ošetřovném na webových stránkách: http://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Škola již potvrzení nevyplňuje. 


Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.

Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka školyInformace o nošení respirátoru nebo zdravotnické obličejové masce


 S účinností od 25. 2. 2021 platí opatření MZ nosit v budově školy respirátor nebo obdobný prostředek (zdravotnická obličejová maska) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem. (např. FFP2/KN 95 nebo normovaný výrobek SN EN 14683+AC). 


Zachování distanční výuky pro žáky 4. a 5. ročníku
 Distanční výuka bude nadále pokračovat pro žáky 4. a 5. ročníku.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
12. 2. 2021


Distanční výuka od 4. 1. 2021 pro žáky 4. a 5. ročníku a prezenční výuka pro žáky 1. - 3. ročníku


 Od 4. 1. 2021 se budou opět  žáci 4. a 5. ročníku učit distančním způsobem dle předchozího rozvrhu.

Dále je možnost zapůjčení IT techniky, zákonní zástupci si jej mohou přijít vyzvednout  28., 29. 12. do 13:00 hodiny nebo v ranních hodinách v pondělí 4. 1. 2021. 

Žáci se mají možnost stravovat a oběd si odnášet v jídlonosičích.

Žáci budou od 4. 1. 2021 všichni automaticky odhlášeni z obědů. Ti, kteří  by měli zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny během 28., 29. 12. do 13:00 hodiny, oběd by si poté mohli brát již v pondělí 4. 1. 2021.

Prezenční výuka pro 1. - 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody (možnost již od 6:15) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.

Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Provoz školní družiny nebude omezen, pouze budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.

Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15.  1. ročník - ŠD v počítačové učebně.

2., 3. ročník - ŠD v prostorách družiny.

Činnost Dětského klubu je zakázána. 

Dětský klub Od  3. 12. 2020 bude fungovat pro žáky Dětský klub Písečná.

V ranních hodinách - od 6:00 do 7:30 pro všechny žáky ZŠ, pro udržitelnost homogenity skupin budou žáci ve svých třídách. 

V odpoledních hodinách od 15:15 do 18:30 mohou využívat Dětský klub pouze žáci 1. - 3. ročníku.

Jedna skupina bude tvořena 1. ročníkem v prostorách počítačové učebny a druhá skupina budou žáci 2. a 3. ročníku v ŠD.  

Provoz od 30. 11. 2020


 Dne 30. 11. 2020 se vrátí zpátky do školních lavic 4. a 5. ročník.

Informace k nástupu žáků Žáci od 30. 11. budou nastupovat v běžném provozu, ovšem opět za zvýšených hygienických podmínek - nošení roušek ve všech prostorách školy i během vyučování, hygiena rukou, dodržování homogenity skupin, časté větrání.

Žáci 4. a 5. ročníku mohou využít ranní školní klub, který bude fungovat od 6:00 v prostorách třídy žáků. Každý ročník bude ve své třídě z důvodu zachování homogenity skupin. 

Žáci 4. a 5. ročníku nebudou moci navštěvovat  z provozních důvodů školní družinu ani odpolední klub.

Poplatek za ŠD bude vrácen poplatníkovi hotově. 

Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy - žáci budou chodit za vhodného počasí na procházky do přírody.

Oběd pro žáky bude podáván ve 12:35, poté opustí neprodleně budovu školy. 

Informace k provozu pro 1. – 3. ročník od 18. 11. 2020


 Prezenční výuka pro 1. - 3. ročník bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat, ani jinak neprolínat). 

Příchody (možnost již od 6:15) a odchody žáků nebudou nijak omezovány, budou probíhat v běžném režimu, vyučování bude dle rozvrhu.

Při příchodu do třídy si žáci řádně umyjí a vydezinfikují ruce.  Pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) budou mít povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Provoz školní družiny nebude omezen, pouze budou vytvořeny dvě skupiny pro zachování homogenity.
Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15.  1. ročník - ŠD v počítačové učebně.2., 3. ročník - ŠD v prostorách družiny.

Činnost Dětského klubu je zakázána. 

Budou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Konkrétní informace pro jednotlivé žáky budou podány prostřednictvím vyučujících.  

Zařízení školního stravování pro žáky s prezenční výukou bude v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Prodloužení nouzového stavu


 Dle informací vlády ČR se prodlužuje nouzový stav.

Žáci se tedy do odvolání do lavic bohužel nevrátí a budou pokračovat v on-line výuce.

Prosíme, aby si žáci, popřípadě s pomocí rodiče, vždy řádně přečetli zadání a pokyny vyučujícího na platformě Teams a připojovali se do hodin včas. 

Žáci, kteří jsou přihlášeni na obědy, si v pondělí 2. 11. 2020 mohou vyzvednout oběd dle předešlého režimu.

Ti, kteří  by měli ještě zájem o odebírání obědů, kontaktujte vedoucí školní jídelny během pondělí do 10:00 hodiny, oběd by si poté mohli brát již v úterý 3. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a přejeme všem hlavně zdraví a pevné nervy do dalších dnů. 

Mimořádné podzimní prázdniny


 Dle nařízení MŠMT budou podzimní prázdniny v letošním školním roce 2020/2021 prodlouženy o dva dny,

a to 26. a 27. 10. 2020,

poté je státní svátek (28. 10. 2020) a následují další dva dny volna podzimních prázdnin (29., 30. 10.). Distanční výuka od 14. 10. 2020


 Vzhledem k uzavření všech škol v ČR z nařízení vlády budeme vyučovat od 14. 10. 2020 distančně přes platformu Microsoft Teams. 
Povinnost žáka je hlásit se kvůli absenci ve škole každý pracovní den do 9:00 hodiny (stačí chatem informovat vyučujícího, že se přihlásil ke svému účtu, nebo oznámit telefonicky důvody nepřítomnosti v on-line výuce).

Žák, který nevypracovává úkoly či není přihlášen on-line ke svému účtu, je nepřítomen ve výuce.
Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nenadálé nepřítomnosti žáka (např. e-mailem, telefonicky, prostřednictvím Teamsu).

Rozdělení výuky dle ročníku:
1. ročník - distanční výuka on-line začíná již od 8:00 do 8:45

2. ročník - distanční výuka on-line od 9:00 do 9:45

3. ročník - distanční výuka on-line od 8:00 do 8:45  a od 10:00 do 10:45

4. ročník - distanční výuka on-line od 9:00 do 9:45 
                  anglický jazyk pondělí, středa od 10:00- 10:45

5. ročník - distanční výuka on-line od 10:00 do 10:45 (od 19. 10. 2020)
                 anglický jazyk pondělí, středa, čtvrtek od 11:00 - 11:45 (od 19. 10. 2020)
Škola může zapůjčit k distanční výuce tablet či notebook.

O IT techniku si musí zákonný zástupce požádat školu. 

V případě, že žák se nemůže z jakéhokoliv důvodu vzdělávat on-line, je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost třídnímu učiteli a vyzvednout učivo v papírové podobě.

Na tento způsob komunikace jsme se připravovali již od začátku školního roku a pokud se i přesto vyskytnou další problémy, prosím neváhejte nás kontaktovat. 

Obědy:

Žáci mají možnost si do čtvrtka 15. 10. 2020 do 23. 10. 2020 vyzvedávat svůj dotovaný oběd (dle ceníku pro žáky ZŠ).

Zákonní zástupci si musí přihlásit nebo odhlásit obědy na tel. čísle 730 154 058. 

Zájemci o obědy v období uzavření školy si přinesou jídlonosiče do vyhrazených prostor (hlavní vchod školy) na určené místo. jídlonosič musí být označen jménem, příjmením a třídou žáka.

Oběd mohou vyzvedávat od 11:30 do 12:00.V dalších dnech přihlašování a odhlašování obědů musí být sděleny den předem do 13:00. 

Jídlonosič přineste vždy daný den v ranních hodinách do 8:30.

Po ukončení celkového výdeje již školní jídelna za ponechané jídlonosiče s jídlem nezodpovídá.

Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada. 


Děkujeme všem za součinnost a spolupráci.Mgr. Eva Byrtusová

Pravidla hygieny pro žáky


Žáci si vydesinfikují ruce při vstupu do budovy školy. 

Po přezutí a převléknutí se přesunou do třídy, kde si řádně umyjí ruce a vydesinfikují ruce.

Ve třídách, oddělení ŠD, školní jídelny i sociálních zařízení žáci dbají na osobní hygienu (mytí rukou, desinfekce, používání papírových ručníků, při výskytu kašle, kašlat do papírového kapesníku a ihned ho po použití vyhodit).

V případě, že se necítí žák zdráv, ihned bude informovat vyučujícího a postupovat dle informací v manuálu poskytnutých MŠMT.

V případě projevu infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, atd.), nebude dotyčná osoba vpuštěna do školy.

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace