Domácí úkoly na týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

MATEMATIKA
ÚTERÝ
str. 23/7, 8, 9
STŘEDA
str. 24/1, 2, 3
ČTVRTEK
str. 24/3, 4, 6
PÁTEK
str. 25/9, 10, 11
Cvičení, se kterými si nebudete vědět rady vynechte, nebo konzultujte se mnou. Messenger mám stále po ruce.

Domácí úkoly, pondělí 30. 3. 2020

Dobrý den, dnešní počasí nás zřejmě uzavře doma úplně, proto malá ukázka k procvičení celého těla. Celé to můžete zacvičit 3 x za sebou. Navíc si přitom malinko procvičí angličtinu.

http://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk

MATEMATIKA
Dnes krokování elektronicky, vysvětlení je pod zadáním příkladu, jinak je to úplně stejné, jako ve škole. Ideální je vyzkoušet fyzicky a pak vyřešit. V případě nejasností jsem on-line, ráda poradím.

Krokování - 10 příkladů

http://www.matika.in/cs/test.php


ČESKÝ JAZYK
PONDĚLÍ
SLABIKÁŘ
Strana 46
Dvojhláska au, ou - čteme dohromady, vypracovat úkoly podle zadání
ÚTERÝ
str. 47
vypracovat úkol "Hrajte si s písmeny" - vymyslet nová slova
doplnit větu
čtení - úkol č. 19
otázky k textu: Kam jede Zdena? S kým tam pojede? Co jsou Semily? Co si pořídila Klára? Co si koupil táta?
STŘEDA
str. 47 - barevné sloupečky
čtení - úkol č. 20
otázky k textu: Kdo pojede za tetou? Co má teta? Je to kocourek nebo kočička? Podle čeho jsi poznal/poznala, že je to kocourek? Co Mourek dělá nejraději? Jak se jmenuje tetin papoušek?
úloha s modrým trojúhelníkem
ČTVRTEK
SLABIKÁŘ
str. 48 - hláska a písmeno C
hledej slova: Cíla - růžová, culí - světle modrá, copy - oranžová, cela - světle zelená, cizí - fialová, cáká - tmavě zelená, více - tmavě modrá, zajíc - hnědá
Zjistěte, zda děti všem slovům rozumí a znají jejich význam.
Kouzelné brýle - vyjmenovat
čtení textu
otázky k textu: Ukaž Alici. Kde je Cíla? Ukaž Terezku. Jaké má vlasy? Existuje jméno Cíla v kalendáři? Jaké je její pravé jméno? (Cecílie)
PÁTEK
str. 49 - Adéla a Cyril - dokreslit obrázek podle textu
čtení předložkových vazeb - na peci, do pece, ... píšeme zvlášť, ale čteme dohromady s přízvukem na předložce
barevné sloupečky - číst

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - dobrovolně
Nakreslit citron podle návodu níže. Plochy, které vzniknou lze vybarvit pomocí čar, křivek nebo jako celé plochy. Důležité je, aby citron byl vybarvený barvami příbuznými se žlutou - oranžová, žlutá, máte-li více odstínů od těchto barev, využijte je. Pozadí pak vybarvěte barvami kontrastními, tmavšími - modrá, zelená, fialová...
Nakonec obrysy citronu a rámeček obtáhnout tmavou barvou.

 
GALERIE Citron

 

Domácí úkoly na týden od 23. 3. - 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK 
ČERVENÝ SLABIKÁŘ
PONDĚLÍ
str. 26
- najít slova v řádcích pod obrázkem se sněhulákem - Zita - červená, zívá - tmavě modrá, zelí - zelená, veze - fialová, Zuza - oranžová, zima - světle modrá, lízá - hnědá (viz str. 42)
- dokončit str. 26 podle zadání pod čarou
http://rysava.websnadno.cz/psani/zz3.htm - dobrovolně
ÚTERÝ
str. 27
- čtení textu - otázky: Co roste na poli? Jakou barvu má zelí? Kdo je na poli?
   Kolik rolí sena je u lesa? Je to pravda? Co dělá srnka?
   Kdo je na poli? Co bude Zita s Janem na poli dělat? Dá se na poli lyžovat? Proč ano/ne?
   Co je v krmelci? Kdo tam to seno dává? Proč je tam i sůl?
- číst barevné sloupečky
http://rysava.websnadno.cz/psani/zz7.htm - dobrovolně
STŘEDA
str. 28
- vypracovat úkoly podle zadání
- otázky k textu, který si děti přečtou potichu a pak slabikář zavřou (vy si jej nechte pro kontrolu správnosti odpovědí)
Vyjmenuj děti, které jsou u lesa. Kdo má nové lyže? Co bude dělat Pavel? Jak jsi přišel/přišla na to, že bude jezdit na snowboardu? Co dělá Milan?
ČTVRTEK
str. 29
- čtení textu bez předchozího tichého čtení - nejlépe dvakrát
- dbejte na správnou intonaci - hlas na konci věty klesá, u zvolání voláme.
- vypracovat úkoly dle zadání
PÁTEK
str. 30, 31
- vypracovat úlohy podle zadání

PSANÍ
Podle ohlasů, které jste mi poslali je psaní přece jen asi hodně a proto měním psaní v písance na jednu stránku denně. Moc Vás ale prosím, abyste u psaní skutečně seděli u dítěte a dbali na správné sezení, nohy mají mít pevnou podložku (nemohou se komíhat ve vzduchu), ramena by měla být ve stejné rovině, hlava neklesá. Je toho hodně, ale jsou to velmi důležité věci, které se později špatně odbourávají. Spoustu věcí ve slabikáři mohou děti vypracovávat samy a vy je jen zkontrolujete.

MATEMATIKA
PONDĚLÍ
STRANA 20 - BLUDIŠTĚ
Děti by měly chvíli obrázek pozorovat a přijít na to, podle jakého pravidla princové najdou cestu k podkově. Postupují podle předpisu - červený princ jde takto: červený, šedý, zelený a modrý klíč, ostatní princové jdou obdobně (čteme vždy zleva doprava). 
cv. 2 - stavby ze 12 kostek - vždy použijeme 12 krychlí a pokaždé postavíme jinou stavbu, zkuste přijít na to, jestli jsou možnosti vyčerpány všechny
cv. 4 - pokračuje se podle předpisu - následuje 1 červený, 1 zelený, 2 modré - děti na to přijdou samy
ÚTERÝ
STRANA 21
cv. 5 - nejlépe znázornit pomocí hraček místo koláčků a vyřešit úlohu
cv. 6 - děti znají, ale pozor na druhý řádek, tam dopíšou šipky buď dopředu nebo dozadu podle toho, jak padne modrá kostka
STŘEDA
cv. 7 - neposedové - přikládám řešení, ale je pro Vás, rodič
e, ne pro děti - stále platí - největší číslo patří dolů a ostatní doplnit tak, aby vše vycházelo - znovu je vhodné mít čísla na kartičkách a zapsat až konečnou verzi
 
ČTVRTEK
cv. 8 - stavba ze 6 krychlí a pak z 8 krychlí - hledáme možnosti, které existují
zelená matematika str. 28/3
 
PÁTEK
STRANA 22
- pozorujeme, jak vypadá číslo 17, když je znázorněné, je nějak zvláštní?
- cv. 3 - krokuji a vyřeším - viz výsledky
- cv. 4 - hadi - ve směru šipky je +, proti směru šipky je -, přikládám výsledky
- zelená matematika - strana 29
 
GALERIE Matematika - řešení úloh
Domácí úkoly 16. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK 
čtení textu Pan Pokorný - jsou toho celkem tři stránky, každý den přečtěte s dětmi jen jednu, čtení to je poměrně náročné a jde o správnost techniky čtení, tak o porozumění textu.
Prosím, pomozte dětem vypíchnout slova se shluky souhlásek - Pokorný, mladý, vedle ... Dále pozor na předložkové vazby - v lese čteme dohromady jako jedno slovo - vlese.
 
GALERIE Pan Pokorný


Otázky k textu z první strany: pondělí
Víš, co je obora? Jak asi vypadá? Viděli jsme někdy oboru?
Kteří kamarádi s panem Pokorným žijí v oboře?
Znáš všechna zvířátka, o kterých se v textu hovoří? Žijí všechna v našich lesích?
Otázky k textu z druhé strany: úterý
Co se stalo orlovi? Jak se mu to mohlo stát?
Jak by mohl pan Pokorný orla léčit?
Dokáže být orel v klidu?
Otázky k textu z třetí strany: středa
Čím krmí pan Pokorný sýkorky? Víš, co je lůj a odkud jej získáš?
Odpovězte na otázku Kdo jí seno a plody stromů? Je to jenom srna? Kdo ještě?
Myslíš, že pana Pokorného jeho práce baví?

  
PSANÍ
písanka č. 2 - pokračujte v psaní, kde jste skončili - Ve škole jsme vždy stihli jednu stránku a za domácí úkol pak děti dostávaly druhou stránku. Byla bych ráda, kdybychom toto tempo dodrželi. Jen Vás, rodiče, prosím, abyste to dětem rozdělili a nenechali je psát dvě strany najednou. Mezi stránkami si mohou odpočinout při domácích pracích.
Mám na Vás ještě jednu prosbu. Naskenujte nebo vyfoťte na mobil dosavadní práci a jestli můžete, pošlete mi na e-mail nebo nasdílejte prostřednictvím googlu - moje adresa je rusnola@gmail.com. Nemám zatím téměř žádnou zpětnou vazbu na dosavadní práci dětí a to mi chybí.
Děkuji za pochopení

MATEMATIKA
červený pracovní sešit - str. 18 - cv. 1 - 16 je tzv. čtvercové číslo (lze puntíky uložit do čtverce, u patnáctky to nešlo, pamatujete?)
   cv. 2 - přeskočte, vrátíme se k němu po návratu do školy
   cv. 4 - opraví znaménko nebo číslici tak, aby platil zápis, takže máme více možností, jak úlohu řešit: např. 4 + 0 = 5
  1. lze opravit buď tak, že místo nuly napíšete jedničku aby platilo 4 + 1 = 5 
  2. nebo to lze také tak, že se škrtne znaménko = a místo něj se napíše znaménko "je menší" 
v obou případech záleží na svobodné vůli dítěte, ale musí pak všechno být správně (nelze škrtnou nulu i = současně)
   cv. 5 - neposedové - ve směru šipky je vždy +, proti směru je vždy - opět je vhodné vyrobit si "neposedy" na lístečky a pohybovat s nimi tak dlouho, až bude všechno na svém místě
Tady můžete narazit u modrých neposedů, kteří patří ke dvěma hadům. Tady opět platí, že největší číslo je na konci šipky; i tady se setkáváme se dvěma možnostmi provedení a zkuste to vydržet a dětem hned neprozradit, jestli na to přijdou samy. Když ne, naveďte je na to otázkami typu "Šlo by to vyřešit jinak?" "Je jen jedna možnost?" "Co kdybychom 5 a 7 vyměnili, stane se něco, bude to pořád správně?"
Sami vidíte, že nelze jednu stránku vypracovat za jeden den. Jedno cvičení nám mnohdy zabere celou vyučovací hodinu a to proto, že pracujeme s názorem na koberci. Dopřejte proto dětem možnost znázornit početní úlohy pomocí prstů, korálků, kamínků, číselné osy a podobně. Máte-li doma staré počítadlo, vytáhněte jej z půdy a dejte k dispozici. Přikládám foto vyřešeného příkladu s jednou možností řešení, druhá vás napadne okamžitě.
   cv. 6  - spojujeme čísla podle barveného schématu tak, abychom dostali vždy 7
Strana 18 - pondělí, úterý
strana 19 - středa, čtvrtek - zkuste i práci s dřívky (zápalky, špejle), stačí postavit a zamyslet se, kolik dřívek budeme potřebovat pro postavení dalšího trojúhelníku

Dotazy posílejte nejlépe mailem.
 
GALERIE Hejný hadi

Úkoly 12. 3. 2020

DOMÁCÍ PRÁCE - 12. 3. 2020
ČESKÝ JAZYK
SLABIKÁŘ  - str. 44 - čtení sloupečků (prosím, ať nespěchají a čtou velmi pomalu, ale tak, jak jsme se učili)
- úkol s modrým trojúhelníkem - zakroužkovat slovo, které významem patří do věty
- přečíst barevné sloupečky - pozor - čtení není jednoduché, jedná se o čtení dvou souhlásek současně, proto dbejte na to, aby jedna hláska přešla plynule do druhé (Zzzzzzdeeeennnnaaa, Zzzzzlllllaaaataaa ...)
PÍSANKA - nácvik velkého psacího D - nejdříve tužkou ve cvičné písance, pak opis v písance číslo 2 na straně 16
- při psaní stále platí - přečíst, obtáhnout, přelepit štítkem, napsat a ihned zkontrolovat, teprve pak píšeme další slovo
MATEMATIKA
ZELENÝ PRACOVNÍ SEŠIT - strana 21 - celou

Domácí úkoly 12. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK - práce na čtvrtek a pátek (prosím rozdělte dětem podle uvážení)
SLABIKÁŘ
str. 45 - barevné sloupečky - opět shluky souhlásek, prosím plynule bez předchozího tichého předčítání
  - úkol s perem - dopsat velkým tiskacím písmem do rámečků horní slabiku a poté přečíst nově vzniklá slova
  - úkol se žlutým míčem - viz zadání pod čarou
  - úkol s tužkou - napsat tužkou, kdo chce, napíše psacím písmem, jinak mohou velkým tiskacím
  - básnička - přečíst - poprvé tiché čtení - vyčkejte na reakci (zda se tomu zasmějí, jsou tam nesmysly), poté proberte s dětmi, co jim přišlo legrační, teprve poté to přečtou tak, jak by to mělo být správně (Slunce je za mraky ...)
U čtení dbejte na to, aby četli "do tečky", to znamená, aby konec věty byl poznat podle hlasu. Ten na konci věty klesá. Jestliže čtou otázku, musí to být podle hlasu zřetelné.

MATEMATIKA - také práce na čtvrtek a pátek (čemu nebudete rozumět, přeskočte nebo napište mi mail, vysvětlím individuálně případně přepošlu výsledky)
HEJNÉHO MAT - červený pracovní sešit
strana 14 - dokončit, kdo nemá úlohy hotové - cv. 8, cv. 9 - hadi - ve směru šipky počítáme +, proti směru šipky počítáme -,
cv. 11 - určitě máte doma nějaké kostičky - zapsat plán ze čtyř
strana 16 - počítání do 15 - celou stránku
strana 17 - celou stránku - cv. 9 neposedové - čísla, která "utekla" z pyramidy napište na kartičky, zapsat správnou verzi (děti to ve škole dělají na magnetické tabuli, kde máme neposedy k manipulování)

Zelený pracovní sešit matematiky nechávám na dobrovolném zpracování, zde se procvičuje automatizace početních úkonů.

Také Vás prosím o zpětnou vazbu. Určitě pište maily, volejte do školy, ráda pomohu, vysvětlím.

PRVOUKA
Děti v pondělí dostaly za úkol udělat sami od sebe nějakou domácí práci. Ve středu o tom měli ve škole povykládat před svými spolužáky. Hlásili všichni, že doma hodně pomáhají s vynášením smetí, s vysáváním, s nádobím a podobně. Úkol jsem zadala ústně, nebyl nikde poznamenaný. Tak se zeptejte, co bylo v prvouce za úkol.
Co se týká domácích prací, situace přímo vybízí k tomu, aby se děti doma zapojily do chodu domácnosti podle svých možností.


Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace