Družina

Kalendář

   duben 2020
poútstčtsone
  
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Dokumenty


Příhlašování žáků do ŠD,platba ŠDPřihlašování žáků bude probíhat do 6. 9. 2019.
Je důležité, aby rodiče vyplnili obě strany přihlášky zejména dobu odchodu žáka ze školní družiny a zda bude odcházet sám nebo v doprovodu jiné osoby (u doprovodu je nutné uvést, kdo bude dítě vyzvedávat: rodiče, prarodiče nebo jiná zodpovědná osoba). Dítě, které má uvedeno v přihlášce, že odchází v doprovodu jiné osoby, nemůže vychovatelka ze školní družiny propustit dříve, než se tato osoba pro něj dostaví.
Zákonní zástupci si děti vyzvedávají nejpozději do 15:15 hod.

 Má-li být žák, který odchází sám, uvolněn ze ŠD jinak než je uvedeno na přihlášce, musí se prokázat písemnou omluvenkou (datum, jméno, čas odchodu a podpis rodičů). Bez písemné omluvenky nemůže být žák uvolněn ze ŠD jinak, než je uvedeno na přihlášce.

Vychovatelka neodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostaví!Dítě je možné kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti rodičů odhlásit ze ŠD. 

Provoz ŠD je od11:30 do 15:15 hod.
Tel:730 154 059

Potřeby do školní družiny: ·
  •       čaj 50,- Kč na pololetí  
  •       převlečení (pokud rodičům nevadí, že se dítě ušpiní, není nutné)  
  •       ručník  
  •       papírové kapesníky (mohou být i v krabici)

 Úplata za školní družinu 

Výše úplaty je 100 Kč měsíčně.

   Podmínky úplaty

Úplata je splatná ve dvou splátkách:

- za období září až prosinec  -  400 Kč do 27. 9.příslušného roku
- za období leden až červen  -   600 Kč do 15. 5.příslušného roku
- úhradu je možné provést najednou za období září až červen ve výši 1000 Kč

POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU!!!

Převodem na běžný účet školy číslo 1210951028/2700 nebo hotově v uvedených termínech.
Platby v hotovosti se provádějí u vychovatelky ŠD. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno žáka, třídu a zkratku ŠD, bez variabilního symbou.

  •  V případě zápisu účastníka do ŠD po termínu splatnosti úplaty se hradí příslušná částka do 5ti pracovních dnů od   zápisu.
  •  Při ukončení docházky do ŠD v průběhu školního roku se případný přeplatek vrátí zákonnému zástupci.
  •  Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy se na dobu vedlejších prázdnin činnost ŠD přeruší.·       
  •   Pokud za účastníka není zaplacena úplata v termínu, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ŘŠ nejpozději do 15ti dnů.      ŘŠ může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze ŠD.

V letošním školním roce bude otevřeno pouze jedno oddělení s maximální kapacitou 34 dětí.

 Na docházku a chování žáka ve školní družině se vztahuje školní řád a řád školní družiny!


                                       Na děti ve školní družině se těší vychovatelka                                            Jarmila Krzoková:-)

Základní a mateřská škola Písečná

Písečná 42
739 91 Písečná
e-mail: zspisecna@seznam.cz

Datová schránka: 7nfmgh6
Kontaktní telefon:
ZŠ: 730178243
MŠ: 731773885
ŠJ: 730 154 058
ŠD: 730 154 059
 

Rychlá navigace